Návrat Svetla – proces osvietenia

Toto osvietenie sa týka všetkých a všetkého, každého človeka na Zemi, planéty, zvierat…

Čo je vlastne osvietenie? Väčší prísun svetelnej energie zo Zdroja, ktorá má určitú kvalitu, ktorá obsahuje Zdrojové kódy, ktorá sa nás dotýka rovnako na úrovni tela ako na úrovni Duše a Ducha. Táto energia mení realitu. Všetko je neustále vystavené pohybu. Ak si uvedomíme, že sme stvorení z miliónov kmitajúcich častíc, chápeme, že je nemožné dosiahnuť status quo, že nám nepomôže žiadna barlička zvonku, aby sme dosiahli istotu v živote, lebo ako vieme, zmena je život a stabilita nás vedie do zóny pohodlia. Túžba musí vyvanúť zvnútra chrámu nášho kryštálového srdca. Pýtate sa, aký je mechanizmus? Nuž my sami sme spúšťačom zmeny, iskrou Svetla s informáciou o vôli k posunu, predkladajúc Prvotnému Vedomiu Stvoriteľa obraz vytúženého života, o tom, že sme pripravení kráčať vyššie do Jeho Svetla. Odpoveďou na tento impulz je vlna Lásky z Božského Zdroja, Radosti nebeskej Matky, Bohyne, ktorá sa teší z rastu svojich detí a objíma ich v Svetle svojej dokonalosti. Tak ako zvončeky smiechu a radosti sú fázované našimi nádychmi a výdychmi, tak toto Svetlo prichádza v pulzoch ako keď nás niekto v láskyplnom náručí niekoľkokrát stiskne vždy s väčšou intenzitou, aby sme silu jeho Lásky postupne nasávali a ustáli. A túto materinskú božskú ženskú energiu si chceme udržať, ukotviť v sebe, ukotviť na Zemi. Toto Svetlo prichádza v darčekovom balení, zabalené ako počítačový súbor dát. Odomkýname ho postupne, po jednotlivých častiach, ktorá každá zodpovedá určitej úrovni frekvencie vedomia. Pri rekalibrácii môže dôjsť tiež k strate dát z našej pamäti, k strate starých disfunkčných vzťahov, strate práce, ktorá už nezodpovedala zámeru našej Duše…ale oni uvoľnia priestor pre nové, kvalitnejšie súbory, vzťahy a možnosti sebarealizácie. Zjednocujeme sa so svojimi multidimenzionálnymi časťami, ktoré existujú vo vyšších frekvenčných úrovniach a s týmto zjednocovaním získavame hyperdimenzionálne nástroje, ktoré sa stávajú našimi novými možnosťami zručností. Na ich využívanie potrebujeme v tejto prelínajúcej sa rovine a časovej osi určitý tréning, tak ako keď sa narodíte s nejakým talentom, vyžaduje si cibrenie, aby bol využitý. Zjednocovanie začína v našom vnútri. Vodopády svetelných častíc najprv osvetlia temné energie v našom vnútri, uvoľnia sa zo zovretia potlačenia, prejavia v prítomnosti, aby sme ich konečne pochopili, keďže sme dnes vedomejší a prepustili miesto v svojom Bytí Svetlu. Teda aby sme odpustili všetky negatívne spomienky, staré emócie , deštruktívne myšlienky a situácie z minulosti. Keď sa zbavíme záťaže, konečne sa nám začne lepšie dýchať a môžeme prijímať oveľa viac čerstvej čistej energie zo Zdroja. A potom je potrebné si to Svetlo v sebe udržať. Čím viac sa zoznamujeme s kvalitami svojho Svetla, tým sa nám zdá známejšie, až si spomenieme a uvedomíme, že sme utkaní zo Svetla, vždy sme ním boli, iba sme sa na svojich cestách zaprášili, veď sme brázdili túto naprogramovanú realitu tak dlho, že sme zabudli, kto sme. A nateraz stačí vedieť, že sme svojou vlastnou božskou Dušou, že sme súčasťou božskej Jednoty, s ktorou sa túžime znovu prepojiť. A iba radostne žiť a byť, v Láske, mieri, porozumení, v Jednote rozumu a srdca, v Jednote svojho vnútorného božstva, Boha a Bohyne v sebe, čím sa staneme magneticky príťažliví pre nášho skutočného partnera. Všetky naše vzťahy sa odvíjajú od vzťahu k sebe a ak sa konečne prijmeme, odpustíme si, objímeme svoje vnútorné dieťa, až si začneme veriť, veriť božskej kvalite v svojom vnútri, priblížime sa k prapodstate, od ktorej nás nič nemôže odtrhnúť navždy, nakoľko láska je taká mocná energia, že dokáže udržať celé božské vedomie pokope a keď sa rozhodne manifestovať, umožní cez iskru lásky v každej stvorenej Bytosti ďalej tvoriť a rozširovať cez jedinečné skúsenosti božské vedomie a celé Stvorenie. Áno, sme Tvoritelia. A nastal čas tvoriť svoju realitu. Robíme to nevedome a pozrite, kam sme dospeli. Vezmime teraz každú príležitosť ku konštruktívnej zmene do svojich rúk a tvorme nový zlatý vek ľudstva. Jedinečná možnosť nastáva práve v pondelok 21.1.2019 o 6,11 hodine ráno. Vráťme Svetlo do Stvorenia, vráťme Svetlo na Zem. Tisíce bytostí Svetla sa zúčastňuje tejto veľkolepej Oslavy Víťazstva Svetla spolu s nami.