Na Vyšehradě odpradávna byl portál světla. Už kněžna Libuše zde prorokovala duchovní obrodu českého národa. A teď přišel čas tento portál světla znovu aktivovat a ukotvit tuto energii světla, která bude sloužit celé Praze, ale také se rozšíří daleko za hranice naší země. Tyto portály světla se začnou hojně aktivovat všude ve světě a připravené duše jsou tomuto procesu nápomocny. Vnitřně cítí, že přišel ten správný čas.

Portál světla je velmi účinný způsob, jak pomoci sobě, svým blízkým, celému městu, státu i celé zemi navýšit vibrace. Je to důležitý článek ke vstupu do 5.dimenze. Světlo portálu pomůže všem zúčastněným rozpomenout si, jak mimořádné schopnosti máme, jak jsme vyjímeční a neopakovatelní. Naše duše se začne rozpomínat na vše, co jsme se putováním na Zemi, ale i jiných planetách naučily a jak tyto znalosti a vědomosti můžeme použít dnes v této přelomové době pro dobro všech.

Terapeuticko-vzdelávacie centrum Vyšehradský Portál Svetla tvorí kolektív inšpirovaných Bytostí z Čiech i Slovenska, ktoré budú kotviť božské kvality pre prospech celku, energiu Bohyne, aby povstala v Duchu Českého a Slovenského národa. Naším zámerom je použiť Zdrojové Svetlo a Svetlo portálu na uzdravovanie klientov a na rozširovanie vedomia ľudstva a napomôcť tak procesu vzostupu.

Moje kroky sú vedené do Českej zeme a ja v plnej dôvere svojej Duši netuším aké sú božie zámery. Ukázali ste mi bránu, ktorá je otvorená naprieč časom a čaká, kým do nej Bytosti nestanú, vedené svojím vnútorným hlasom. Srdce Vám napovie veľa. Nečakajte Spasiteľa. Spaste sami seba, iba tak sa dostanete do cieľa. A nenáhlite sa, aby ste mali sily oslavovať vzostup v danej chvíli, keď sa objaví Nová Zem, ktorej projekt ste vytvorili už pradávno a na Zem ste zostúpili pre tento moment, v tomto čase, aby sa manifestovala ľudská Duša v plnej kráse,

v božských kvalitách, aby ste zabudli na to, čo je strach, aby vo Vás ožil Boh a Bohyňa,
ktorými ste v zabudnutí, bo všetci žijeme vo hviezdach a začíname si spomínať na osud krutý, ktorý pripravila temnota.
Ožije sláva tejto Zeme a nebude len lopota. Slnečný jazdec vo Vás drieme, stopa v bunkovej pamäti a ona príbeh rozpovie ako sa levom stať, ako vstúpiť do Svetla portálu a dračie žily napájať Svetlom svojím, Svetlom Zdroja, len jeho Láskou sa všetky rany zhoja a Sláv v nevedomí zakliaty portál Vyšehradský obnoví a rozpojené spojí.

Tak spoločne ja a ty budeme bratia i sestry svoji tu spoločne obnovovať tradície, bo v nich Duch národa žije, obnovovať rodinu, žiť Lásku nevinnú, byť Láskou Zdroja. Vojdite do pokoja, ktorý sa vo Vás rozprestiera, aby vo Vás ožila viera, že spravodlivý silný Sláv si zaslúži, aby mohol v mieri a láske žiť, bo nikdy nezajal cudzích, nepodmanil cudzie zeme, vždy len bránil svoje semä. V knihách vymazané pravdivé skutky a udalosti sú, nové časy do nich svetlo prinesú. V úcte k svojmu rodu Čech povstane je zlatým písmom v akáši napísané. Kiež sa tak stane!