top of page
3A10EC5B-6C6D-44C0-8C14-E13B5533571F (1)
Náš příběh
ÚVOD

Portál světla je velmi účinný způsob, jak pomoci sobě, svým blízkým, celému městu, státu i celé zemi navýšit vibrace. Je to důležitý článek ke vstupu do 5. dimenze. Světlo portálu pomůže všem zúčastněným rozpomenout si, jak mimořádné schopnosti máme, jak jsme výjimeční a neopakovatelní. Naše duše se začne rozpomínat na vše, co jsme se putováním na Zemi, ale i jiných planetách naučili a jak tyto znalosti a vědomosti můžeme použít dnes, v této přelomové době, pro dobro všech.

 

Na Vyšehradě odpradávna byl portál světla. Už kněžna Libuše zde prorokovala duchovní obrodu českého národa. A teď přišel čas tento portál světla znovu aktivovat a ukotvit tuto energii světla, která bude sloužit nejen celé Praze, ale rozšíří se také daleko za hranice naší země. Tyto portály světla se začnou hojně aktivovat všude ve světě a připravené duše jsou tomuto procesu nápomocny. Vnitřně cítí, že přišel ten správný čas.

 

Z Boží vůle a za podpory Vyšehradských předků se v Praze začala obnova světelných portálů na ochranu, očistu, ozdravění a hlavně na navýšení vibrací. Už před staletími bylo prorokováno, že obnova se zrodí v Praze na Vyšehradě.

 

A tak se staň.

 

Stvořitel

123-456-7890

bottom of page