top of page

PAŘÍŽ (FRA)
 

  • Datum otevření: 7. 1. 2022

  • Poselství: Srdce Ježíšovo, Slunce Ducha Svatého

  • Patronace: Ježíš Kristus

  • Barva: zlatá záře sluneční, červeň purpuru

  • Místo: před vstupem do baziliky Sacré-Cœur

Tento portál je portálem lásky a milosti Boží. Vás všechny, kteří mě požádáte, přenesu na toto místo a spojím se s vašimi srdci. Naplním vaše srdce Boží milostí a láskou, pro nejvyšší dobro vaše i nejvyšší dobro celé planety.

 

Ježíš

 

Kolem silového místa před katedrálou Sacré-Coeur se shromažďují  Mistři, Archandělé a další vysoké bytosti a utvářející sloup Světla se roztočí do velikého víru. Ve zlaté záři nad místem lze vnímat radostné očekávání. Všechny ryby na planetě se otáčejí k portálu a Mistři v modrých, purpurových a bílých rouchách kráčejí  v kruhu.  Zakládá se pevný bod na Zemi a otevírá se nová brána do všech dimenzí  k uzdravení Země a všech, co na Zemi jsou.

Veškeré bytosti jsou propojeny přes srdce a umění se podílí v tom propojení skrze hudbu, malířství, sochařství, literaturu a tanec. Všichni tvoří k oslavě Stvoření. Toto propojení provázejí  něžné valéry růžové.

Nade vším je rozkročen Ježíš, jako ten, který zná božské i lidské. Jeho poznání přesahuje, jeho život dává lidem smysl. On zprostředkovává boží lásku lidem. Je to tak úžasné, že koho polije svou milostí, ten je rozložen na buňky Stvoření.

Vlny, vibrace ze srdce Ježíšova, se šíří z Paříže na Francii, celou Evropu a svět. Vyšehradský portál září naproti těmto vlnám jako velký spojenec pro tuto práci, 

 

„Jsem tu, abych byl oporou pro všechny budoucí portály. Jsem pevně zakotven a svítím všem lidem a všem zemím. Jsem propojen s česko-slovenskými portály.

Ve světelném sloupci se odehrávají úžasné děje a roztáčejí nádherné energie, všude krouží archandělé a andělé a s nimi bílé holubice.

Srdce Ježíšovo tepe ve středu všeho. Je to jako mateřské lůno, jako bezpečný přístav, jako otcovská náruč, jako návrat domů.

„Jsem tu pro tebe, člověče. Tvůj Ježíš“

A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

Amen

bottom of page