top of page
Olymp.jpg

Olymp (GRC)

  • Datum otevření: 21. 5. 2022

  • Poselství: Boží podstata

  • Patronace: Zeus, Pallas Athena

  • Barva: opálově zlatá divoké růže

  • Místo: Olymp (Όλυμπος), Řecko

Otevřením tohoto portálu se otevřela i brána do věčnosti a z této roviny bytí mohou bohové pomáhat lidem na Zemi. Zeus a Pallas Athéna, patroni tohoto portálu, vás budou provázet a vy se začnete rozpomínat na moudrost své duše, kým jste a co dobrého můžete pro sebe, svoji rodinu i Zemi vykonat. Přes vysoké vibrace se začnou aktivovat vaše záznamy DNA.

Z dlouhého spánku se probouzí hora i bohové, co tu sídlí.

Země je živá, neklidná. Probouzí se čas zpět, dějiny se propojují se současností. Obrovský vír kolem vrcholu hory, smršť, blesky, bouře, veliká roztočená Merkaba.

Bohové sedí v kruhu, je tu velký sněm, porada.

Zeus uděluje slovo jednotlivým bohům a bohyním.

Vstává Pallas Athéna, bohyně moudrosti a války, ochránkyně spravedlnosti a umění. Gestem se dotýká Země a lidí. Její dotek projede všemi jako elektrický proud a svět skrze ni procitá.

Vstává Deméter – jako Matka (podobně jako Panna Marie): „Bůh dal Zemi plodnost a já jsem všeho matka a prožívám bolest, když mne mé děti – lidstvo – opouštějí a zneuctívají Zemi. Já matka vám znovu a navždy ukazuji Zemi jako dílo nejvyššího Stvoření, jako dílo lásky, jako dílo, jež dostal člověk od Boha, sám Bohem stvořený. Ve všem je Bůh, ve všem je Láska. Lidé, probuďte své božství. Buďte pokorní, sebevědomí a láskyplní. Přestaňte bloudit a blouznit. Zemi máte jako nejvyšší dar, Lásku jako nejposvátnější substanci. Buďte odvážní k opravdovému životu.“

Zeus vyzývá každého boha k činu.

Poseidon čistí vody, řeky, moře, zalévá lidskou vyprahlost, oživuje utrápená zvířata a rostliny.

Zeus čistí Zemi hromy a blesky, zemětřesením, vodou, větrem…

Stvořitel žehná velké očistě Země a její proměně.

Poselství pro nás:

„RADOST je naše povinnost. Šiřte RADOST a SVĚTLO.

Amen

bottom of page