top of page

Hrad Spiš (SK)

  • Datum otevření: 1. 1. 2021

  • Poselství: Ochrana, očista minulosti

  • Patronace: Archanděl Michael

  • Barva: červená, fialová, růžová, zlatavá a korálově modrou s odlesky diamantových třpytek

  • Místo: Obranná věž horního hradu

Spišský portál Světla pulzuje a září vysokovibrační energií z 91. dimenze a je prostoupen proudy světla a paprsky sytých jasných barev. Vstupovat do portálu můžete vždy, když pocítíte potřebu ochrany a podpory. Posílí se váš pocit životní jistoty a odvaha čelit problémům dnešní doby. Zpracovávají se zde karmická zatížení z minulých životů i z rodových línií, které vám pomohou žít ve světle a lásce.

 

Jeho patronem a ochráncem je mocný archanděl Michael, který vám s láskou a úctou vzkazuje:

Tento portál byl vám dán jako dar, jako dar Matce Zemi. Aby se mohla pomocí paprsku tohoto silného portálu očistit od minulých vlivů. Aby byla kolektivní karma všech národů, států, zemí i jednotlivců očištěna a zpracována. Aby se vyrovnaly závazky z dob minulých. Aby každý očistil sebe, své blízké i své okolí. A tak se připravil na vzestup do 5. Dimenze, kde ho již tyto pozemské záležitosti nebudou tížit a poutat k nízkým energiím. Nebudou již nadále nikoho omezovat. A nebudou určovat to, kým je. Díky této hluboké očistě od vlivů minulosti každý jedinec nalezne sám sebe, svou čistou a láskyplnou podstatu. Svou bytost, své vlastní bytí. Již nebude muset nic skrývat a cokoliv komukoliv nalhávat, maskovat nebo se za něco schovávat. Díky portálu vypluje na povrch Země pravá podstata každého z vás. Již se nebude brát ohled na to, kdo co má, ale to, kým doopravdy jest. Karty se vyloží a začne se hrát s čistým štítem. Proto odhoďte již nyní své předsudky, soudy, pochybnosti, obavy a otevřete se novému rozměru bytí. Já, Archanděl Michael, vám budu nápomocen při očistě minulosti až do samotné podstaty problémů, které vás tíží. Pomohu vám žít ve světle, lásce a lehkosti.

bottom of page