top of page
Hradec nad Moravici 2.png

Hradec nad Moravicí

  • Datum otevření: 2. 2. 2021

  • Poselství: Mateřská láska, ochrana a pomoc

  • Patronace: Marie Magdaléna a Archanděl Jofiel

  • Barva: barevně proměnlivý

  • Místo: Zámecký park v blízkosti sochy dívky

Portál v Hradci nad Moravicí je výjimečný tím, že ho naplňují paprsky a světlo ženské, mateřské energie, tak velmi potřebné pro lidstvo i celou planetu v této přelomové době Vodnáře, kdy se planeta připravuje na vzestup do páté dimenze. Končí doba ega a rozumu a nastává doba lásky, srdce a ženských energií. Archanděl Jofiel a Maří Magdaléna posílají paprsky z velmi vysokých úrovní. Jsou velmi účinné a nápomocné v současné době. Tento portál navštěvujte tak často, jak jen budete moci. Přinese vám velkou energetickou podporu.

 

Stvořitel

 

Tento portál byl nám dán, Boží láskou spravován. Svůj život můžeš naplnit a své srdce zahojit. Pro všechny, kdo touží po dítěti, zde naleznou pomoc. Je to portál mateřské lásky, ochrany a pomoci.    

Maří Magdaléna

Jsem mocný archanděl Jofiel, který k vám neustále vysílá proudy vysokofrekvenčních energií, aby vás obalily a zahrnuly září našeho Stvořitele. Jsem jeho poslem a předávám vám Boží krásu, požehnání, radost, jemnost a vyplňuji prostor kolem vás vůní kvetoucích čajově žlutých růží.

Pomáhám vám tvořit si hezkou a radostnou realitu,
nabádám vás k obklopování se krásou a uměním. 

Podporuji vás, vybízím a inspiruji k moudrosti, poznání, vědění, bádání, umělecké tvorbě a potěšení z těchto ušlechtilých činností.

Vedu vás k trpělivosti, schovívavosti, spravedlnosti, rozvaze, toleranci a lehkosti při výchově a vzdělávání jak svých vlastních dětí, tak i dětí s důvěrou vám svěřených. Nechť mezi vámi a dětmi vždy panuje a proudí ryzí bezpodmínečná všeobjímající láska, která upevňuje vaše vzájemné pouto, důvěru, mateřské i otcovské city a štěstí, které rodičovství přináší.

Nechť je s vámi dnes i denně Boží soucit, podpora, vedení, harmonie, úcta, řád a spravedlnost.

K tomu vám stále svítím svým jasným zářivým jemně žlutým paprskem!

 

Váš milující a provázející vás po pozemské pouti archanděl Jofiel

Hradec nad moravici 3.png
bottom of page