top of page
Madrid Královský palac.jpg

Madrid (EST)

  • Datum otevření: 21.6.2022

  • Poselství: Jedno jest

  • Patronace: Archanděl Zadkiel, paní Nada

  • Barva:

  • Místo: Královský palác, (Palacio Real) 

Portál světla v Madridu je symbolem sounáležitosti – v jednotě je síla. Je to portál přátelství a snahy navzájem si pomáhat. Portál respektu k sobě, k okolí, ale také k celé Zemi i Vesmíru. Všichni jsme navzájem spojeni Božím světlem. Přes portál při otevření přišla poselství Světla a Lásky ze vzdálených vesmírů a galaxií.

 

Vytváří se kruh kolem modré kopule Královského paláce, kolem Archandělé, Zadkiel uprostřed. Roztáčí se Merkaba a postupně všechna tělesa posvátné geometrie.

Začíná velké čištění. Očišťuje se Španělsko a svět od patriarchálních dogmat, uzdravuje se ženství a mužství po celém světě. Stvořitel se dotýká lidských srdcí a zacelují se rány. Hojení se šíří po Zemi, ze srdcí tryská láska, co byla uvězněna za mřížemi utrpení.

 

Po Zemi teče proudem jemná, avšak účinná substance Lásky, vůně květin, jemnost vánku, šum křídel ptáků a zpěv velryb. Všude se line magická vůně nardu, nebeská hudba andělská. Každý je zasažen, vyjevují se všechny krásy světa, lehkost bytí. Probíhá dokončení díla a my se svobodně rozhodujeme účastnit se toho zázraku. Skrze nás se rozšiřuje Boží tvoření.

Je to smrt a vzkříšení. „Posílám sílu přeměny, vzkříšení a pravdy.“ Je to osvobození od karmy. Je to POZNÁNÍ. „Překroč práh a vzdej se svého lpění!“

Máme převzít plnou odpovědnost za naše životy a stíny minulosti rozpustit svým vlastním Světlem.

Je to cesta ke svobodě.

„JÁ JSEM LÁSKA, JÁ JSEM PRAVDA, MILUJI VÁS.“

 

Stvořitel

 

Amen

bottom of page