top of page

Stonehenge (GRB)

  • Datum otevření: 7. 7. 2022

  • Poselství: Pramen Věčné Blaženosti

  • Patronace: mistr Woosloo, paní Darja

  • Barva: průzračná modř oceánů, zlatá jiskra sluneční

  • Místo: Salisburská Pláň, (Salisbury Plain in Wiltshire), Velká Británie

Je to observatoř s napojením na celý vesmír a všechny planety našeho planetárního systému Sluneční soustavy. Aktivace tohoto portálu je důležitá pro rovnováhu na Zemi, klidné přepólování a stabilizaci energie vzestupu. Došlo k aktivaci 9. dimenzionální mřížky, pak se přidala krystalická mřížka a posléze kolektivní vědomí lidstva. Celý Vesmír nás podporuje a miluje. Zde se otevírá Brána moudrosti. Návštěvou portálu v Bosně, na Olympu a Stonehenge se otevírá moudrost duše daného účastníka.

Otevírá se brána jemného světla.

V nekončící spirále jsou shromážděni všichni Mistři, co kdy žili na Zemi.

Pevný zlatý hrot se zanořuje do Země a do vesmíru se otevírá jako zlatý trychtýř.

Všechna zúčastněná srdce tvoří jemnohmotnou energii.

V portále se proměňují barvy, nejvíce zlatá v modrou a naopak.

Probíhají tu dějinné procesy – zemětřesení, větrné, vodní a ohňové vlny, tuhnutí, zkamenění, čas ničeho a nikoho, nový začátek, to vše k probuzení lidstva. Také se divoce tančí, raduje, oslavuje…

Stvořitel se zjevuje jako absolutní počátek všeho.

Ve své auře máme načteny své blízké a své učitele. Jsme poléváni Živou vodou a zasypáni hvězdným prachem. Je to hrmadná očistná koupel v Živé vodě a Boží milosti.

Temno se valí ze středu Země a promíchává se s vesmírným zlatem. Vzhůru vzlíná jasné jemné světlo a v portálu se otevírá BRÁNA MOUDROSTI.

Je tu ticho, klid, kontemplace, jen tepe srdce Země a plyne věčný život.

Jsme součástí věčnosti a koncentrace moudrosti nedovolí zahynout. Jsme jedno a ve všem obsaženi. Pukají obruče nesvobody a strachu. Jsme pomazáváni vonnými mastmi a esencemi, jsme plni vděčnosti.

Stvořitel se raduje a s láskou na nás pohlíží. Dostáváme zlatou pečeť na čelo. Každý, kdo potřebuje, se přichází očistit, okoupat v Živé vodě.

„LÁSKU JSEM VÁM DAL, JEZTE JI KAŽDÝ DEN, POMAZÁVEJTE SE JÍ KAŽDÝ DEN, ZPÍVEJTE JI KAŽDÝ DEN A ROZDÁVEJTE JI KAŽDÝ DEN!“

Amen

bottom of page