top of page

Stockholm (SWE)

  • Datum otevření: 21. 8. 2022

  • Poselství: Odvaha k odevzdání

  • Patronace: Archanděl Chamuel, Sáva

  • Barva: bílá vysokého jasu

  • Místo: nádvoří královského paláce

Posláním tohoto portálu je tvořit další průchod do věčnosti. Tudy přichází vydatná pomoc z Vesmíru. Je to pomoc Vesmírné rady pro tento přelomový čas přesunu Země do 5. dimenze. Portál podporuje proces přepólování Země s průvodními klimatickými změnami. Vše dosavadní se hroutí a přichází podpora z Vesmíru, energetické proudy světla pro Zemi. Navyšují se vibrace potřebné k probuzení lidí na Zemi.

Na nádvoří královského paláce stojí rada složená z Mistrů, pozemských Světlonošů, zástupců Galaktické rady, Venušanů, Plejáďanů. Stojíme mezi nimi jako rovnocenní zástupci Země. Držíme se za ruce v očekávání, co se bude dít.

Shora přichází veliké požehnání naší práci.

Chaos na nádvoří se přes nás uklidňuje a skrze sloup zlatého světla se propojuje Země s Centrálním Sluncem. Ve vertikále probíhají ozdravné procesy do minulosti i budoucnosti a vše se ukotvuje v přítomnosti. Ve světelném válci se otáčí spirála. Je léčivá a propojená s lidskou šroubovicí a plyne z ní Stvořitelova láska jako bytostná substance Stvoření.  Vrníme jako kočky a vnímáme tyto vysoké vibrace.

Patroni drží světelný štít a ochraňují portál, temné síly ztrácejí moc, kroutí se, škubou, rozpadají se v prach, stávají se naprosto neškodnými.

Čistí se vody pozemské i vzduch, Země dýchá krásným, čistým a hlubokým dechem. Je prostoupena vděčností, pokorou a soucitem se vším Stvořením. Dech je tento portál.

„DECH, DUCH – TO JE ŽIVOT. Je to můj dar vám. Dýchejte, to je moje poselství. Jste bytosti napojené na můj dech.“

Děkuji, miluji, dýchám

Děkuji, miluji, dýchám

Děkuji, miluji, dýchám

Amen

Stockholm.png
bottom of page