top of page

Mnichov (DEU)

  • Datum otevření: 21. 1. 2022

  • Poselství: Srdce Panny Marie, Brána Božího Milosrdenství

  • Patronace: Panna Maria

  • Barva: bílý třpyt perleti, červeň nachová

  • Místo: před vstupem do katedrály Frauenkriche (Domkirche zu Unserer Lieben Frau)

Mnichovský portál je portálem Lásky a jemnosti Boží Matky. Všichni, kdo do něj vstoupí, pocítí její milost a její objetí. Přes tento portál se očišťovala karma národa, hněv, strach, utrpení války. Srdce lidí se očistila a naplnila mateřskou láskou. Je důležité stahovat paprsky přes portál a navyšovat vibrace národa i svoje.

 

Stvořitel

Před mohutnou katedrálou Frauenkirche je těžký klid a čas se zastavuje. Z portálu se zvedá šroubovice nahoru a kolem ní vyrůstá mohutný světelný sloup. Všechny portály v Evropě se rozsvěcují. Obrovská tíha se propadá hluboko do středu Země a začíná velká očista.

 

Ježíš transformuje bolesti všech zraněných traumatizovaných dětí. Čistí se minulost, karma Němců a všech, co se přidali na stranu zla. Živá Voda omývá každého jednotlivého člověka a vítr obaluje vše bolavé léčivou a hojivou blánou. Čistí se silné zdi domů, které jsou plny nářků a bolesti. Vinní i nevinní, tyrani i oběti se propojují, očima si vyměňují vhledy do svých životů a vnímají potřebu jejich vzájemného pochopení. Odtékají mohutné proudy černé vody, řekami se řine temný nach, čistí se a transformuje. Usedlý těžký prach se víří a mění ve hvězdný prach. Velmi dlouze zní zoufalý pláč matek. Panna Marie jejich nářek proměňuje v andělské zpěvy, všechny padající slzy chytá do dlaní a posílá je vzhůru ke Stvořiteli. Ten každou z nich proměňuje v čistou Lásku, ze které je utkáno Stvoření.

 

Nad Mnichovem se klene bílá třpytivá kopule a rozšiřuje se na celou Zemi. Září velikým bílým světlem. Vše začíná rašit, zelenat se, jakoby po dlouhé vyprahlosti, jakoby po dlouhém spánku či smrti. Planety kolem vyjadřují radost. Byl to těžký balvan, těžké břímě pro celou Galaxii a teď může proudit lehkost a radost.

 

St. Germain odkazuje gestem na Pařížský portál, ujišťuje o jeho propojení a podpoře, vyjadřuje vděčnost všem česko-slovenským portálům, i těm, kteří je otevřeli. Němcům se rozsvěcuje v srdcích božská jiskra, začínají zhluboka dýchat a zří Stvořitele, po němž dávno touží od té doby, kdy přestali vnímat srdcem.

 

Nakonec se vše noří do modré a ukládá se do blaženého milosrdenství Panny Marie.

 

Amen

bottom of page