top of page

Stará Boleslav

  • Datum otevření: 10. 10. 2021

  • Poselství: Obroda českého národa

  • Patronace: svatý Václav a archanděl Ariel

  • Barva: barevně proměnlivý

  • Místo: Za oltářem v bazilice Nanebevstoupení Panny Marie

Boleslavský portál světla je nadějí pro český národ i celou Evropu. Silná historická stopa uchovaná v naší zemi znovu povstává, jako obroda a ochrana. Svatá Ludmila a Svatý Václav znovu přinášejí pomoc a morální obrodu pro celou českou zemi. Aktivací portálu je probuzena obrovská duchovní síla a bude nápomocna změnám, které přicházejí. Navrací se síla, odvaha, upřímnost a oddanost krajině i lidem. Stabilizace a uvědomění, jaký potenciál v nás je. Najdete pomoc k odvaze realizovat své životní poslání, a tím naplnit plán své duše, ke kterému jste se zavázali. Vstoupením do prostoru portálu, kam vás přenesou patroni, pomáháte především sobě. Začněte prací na sobě. Můžete se dostat do své síly, jednoty, pochopení a následně pomáhat svým blízkým, krajině i planetě. 

 

Stvořitel

Pomohu každému, kdo o to bude stát, ke zdravému sebevědomí a odvaze zhmotňovat své životní poslání, a tím naplnit plán své duše, ke kterému jsme se zavázali.   

 

Archanděl Ariel

bottom of page