top of page

Sveti Jure (HR)

  • Datum otevření: 21.10. 2022

  • Poselství: Boží oko

  • Patronace: Archanděl Metatron, Panna Maria

  • Barva: bílá vysokého jasu

  • Místo: Sveti Jure (Svatý Jiří), Pohoří Biokovo, Chorvatsko

Portál světla na Bjokovce je výjimečný svým postavením, je spojen se Světlem Archanděla Metatrona a s jeho pochodní, bude čistit celé pobřeží i vnitrozemí Chorvatska. Vysokovibrační světlo Archanděla Metatrona a láska Paní Marie jsou zárukou vstupu do 5. dimenze navýšením vibrací na Zemi.

 

Stvořitel

 

Archanděl Metatron stojí rozkročen nad celým pohořím Biokovo,  je obrácený k pobřeží.

Barva moře pableskuje s každou vlnkou, Slunce se zmnožuje na mořské hladině.

Moře, lůno Stvoření, tady počal život a všichni mořští živočichové posílají obnovený život na pevninu. Na hranici mezi mořem a pevninou se tančí – najády, mořské panny, delfíni, velryby a akvabely ve vodě a víly a lidé na souši.

Obrovské Slunce se koulí po vodní hladině, vysílá slastnou pohodu pro lidskou duši.

Bílá, modrozelená, zlatá.

Vzedmou se veliké vlny a omývají všechno lidské. Moudrost moře klidní všechno rozbouřené, protože moře rozumí klidu i veliké bouři. Bóra, Jugo, Mistral a Marin jsou bratři větrníci, kteří pomáhají všechno čistit a doprovodit plachetnice bezpečně do přístavů, ale i míchat v mořském hrnci obrovské vlny a posílat lodě ke dnu.

Vír, který povstává nad pevninou i mořem, se zvedá až do vesmíru a jeho trychtýř dosahuje až k Centrálnímu Slunci. Tento děj provází velmi teplá a něžná energie.

„Člověče, polož se na vlny života. Nech se nést mými vlnami a spoj se se Stvořením tak, jak se rodilo v teplém oceánu. Jsi maličký jako  každá  ta vlnka a zároveň jsi celý širý oceán. Sluncem se dotýkám Země i moře a ty buď jen otevřen.“

„Moje místo je ve tvém srdci!“

Amen

bottom of page