top of page
istockphoto-1248997451-612x612.jpg

Hora Říp

  • Datum otevření: 11.11.2021

  • Poselství: Obnova Božího záměru

  • Patronace: Stvořitel

  • Barva: barevně proměnlivý

  • Místo: Vrchol hory Říp

Tímto portálem došlo k historickému završení řady 21 portálů od Vyšehradu po horu Říp. Z tohoto dojde obrody srdce národa a srdce všech, kdo uvěří. Věřte a jděte v odvaze k lásce a pravdě. Každému z vás dám pocítit jedinečnost svou a lásku. Nikoho, kdo věří ve mě, nenechám bez pomoci. Tak jako Praotec Čech vedl národ a dal mu domov, tak i já tímto portálem dám každému, kdo za mnou přijde, pocítit pravý domov v lásce bezpodmínečné.

 

Stvořitel

Boží lid bude vyveden z otroctví, závislosti, nesvobody. Stane se v tu chvíli, kdy se k tomuto svobodně rozhodne.

bottom of page