Hora Říp

  • Datum otevření: 11.11.2021
  • Poselství: Obnova Božího záměru
  • Patronace: Stvořitel
  • Barva: barevně proměnlivý
  • Místo: Vrchol hory Říp


Brána v kruh se uzavírá,
země se světlu otevírá,
otevírá také své staré rány,
navěky nemohou být zachovány.
Teď může se vše proměnit,
co zkažené je musí odejít.
Sílu svou zpět si vem,
vydobyj nazpět svoji zem,
vztah k ní je krutě pošpiněn.
Ona dává se Ti celá,
chová Tě od děcka, je k Tobě vřelá.
Jsi jako v náruči matky svojí,
ona teď o Tvé nové činy mnoho stojí.
V pravdě se vykoupat,
očistit své jméno.
Co nyní jak rozpálená rána,
může být brzy zahojeno.
Obnova Božího záměru nastala v tomto čase,
věř pravda stvořena znova a zase.
Amen


Boží lid bude vyveden z otroctví, závislosti, nesvobody. Stane se v tu chvíli kdy se k tomuto svobodně rozhodne.

OMNIA VINCIT AMOR ET NOS CEDAMUS AMORI


Tímto portálem došlo k historickému završení řady 21. portálů od Vyšehradu po horu Říp. Z tohoto dojde obrody srdce národa a srdce všech kdo uvěří. Věřte a jděte v odvaze k lásce a pravdě. Každému z vás dám pocítit jedinečnost svou a lásku. Nikoho kdo věří ve mě, nenechám bez pomoci. Tak jako Praotec Čech vedl národ a dal mu domov tak i já tímto portálem dám každému, který za mnou přijde pocítit pravý domov v lásce bezpodmínečné.