Hrad Spiš (SR)

  • Datum otevření: 1. 1. 2021
  • Poselství:
  • Patronace: Archanděl Michael
  • Barva: červená, fialová, růžová, zlatavá a korálově modrou s odlesky diamantových třpytek
  • Místo: Obranná věž horního hradu


Spišský portál Světla pulzuje a září vysokovibrační energií z 91. dimenze a je prostoupen proudy světla a paprsky sytých jasných barev. Vstupovat do portálu můžete vždy, když pocítíte potřebu ochrany a podpory. Posílí se váš pocit životní jistoty a odvaha čelit problémům dnešní doby. Naplňuje nejen životadárnou energií, ale i mnohem více. Portál, byl vám dán jako dar, jako dar matce zemi. Aby se mohla pomoci paprsku, tohoto portálu očistit od minulých vlivů. Kolektivní karma všech národů, státu, zemí i jednotlivců s jeho pomocí se očišťuje a zpracovává. Vyrovnávají se  závazky z dob minulých. Každý může očistil sebe, své blízké i své okolí. To je příprava na vzestup do 5. dimenze. Díky této hluboké očistě od vlivů minulosti, každý jedinec nalezne sám sebe, svou čistou a láskyplnou podstatu, vlastního bytí. Již nebude muset nic skrývat. Díky portálu vypluje na povrch Země pravá podstata každého z vás. Otevřete se novému rozměru bytí. Já Archanděl Michael, jako patron tohoto portálu, vám budu nápomocen při očistě minulosti až do samotné hluboké podstaty vašeho bytí v celistvosti. Pomohu vám žít ve svobodě, světle, lásce a lehkosti.