Klínovec

  • Datum otevření: 8. 8. 2021
  • Poselství:
  • Patronace: Mistr Voosloo
  • Barva: zlatá
  • Místo: Rozhledna


Portál světla na Klínovci pomůže všem lidem, kteří do něj vstoupí, očistit se od všeho nesloužícího nejvyššímu dobru člověka. Jedinečnost a unikátní poloha tohoto místa má velký význam a pomůže očistit se v nejvyšších energiích. V určité fázi vývoje se aktivuje Merkaba. Uvědomění si svých jedinečných vlastností. Ve zlatém světle se vše negativní rozpustí a transformuje. Vstupujte a laďte se na očistné vibrace. Nechť se vaše životy ubírají tím správným směrem. Nový pohled nejen na život ale i na situace, které neumíme vyřešit a které nás trápí. Vstupem do těchto míst můžeme získat nadhled a oprostit se od všeho s čím si nevíme rady.