Orlová

  • Datum otevření: 22. 2. 2020
  • Poselství: Vědomí v jasnosti
  • Patronace: Archanděl Gabriel
  • Barva: bílá
  • Místo: Nachází se na soukromém pozemku v Orlové


Zde do pozemské roviny bytí proudí jas a záře uzdravení. V odpověď je možno pocítit vzájemnou jednotu a sounáležitost se vším živým. Paprsek vědomí v jasnosti, nástroj archanděla Gabriela, tak nechává vystoupit veškeré souvislosti do vědomí. Přináší nové poznání a zpřístupňuje možnosti učinit změny vedoucí k uzdravení ve všech oblastech života.