Prešov (SR)

  • Datum otevření: 7. 7. 2020
  • Poselství: Tanec Života
  • Patronace: Archanděl Metatron
  • Barva: oranžová
  • Místo: Nachází se na soukromém pozemku v Prešově


První portál otevřený na Slovensku svou silou spočívá v umění učit se rovnováze. Nalezení důvěry k vlastnímu středu, jako opěrnému bodu pro každý životní krok. Život je cesta, na níž jsme stále v pohybu, ať už to vnímáme nebo ne. Je na každém z nás, jaký bude mít jeho pohyb charakter. Je to Tanec Života ve všech svých podobách. Stabilita a pevnost vycházející z vlastního středu v rovnováze s neustálými proměnami a pohyby života.