Stará Boleslav

  • Datum otevření: 10. 10. 2021
  • Poselství:
  • Patronace: svatý Václav a archanděl Ariel
  • Barva: barevně proměnlivý
  • Místo: Za oltářem v bazilice Nanebevstoupení Panny Marie


Boleslavský portál světla je nadějí pro český národ i celou Evropu. Silná historická stopa uchovaná v naší zemi znovu povstává, jako obroda a ochrana. Svatá Ludmila a Svatý Václav znovu přináší pomoc a morální obrodu pro celou českou zemi. Aktivací portálu je probuzena obrovská duchovní síla a bude nápomocna změnám, které přicházejí. Navrací se síla, odvaha, upřímnost a oddanost krajině i lidem. Stabilizace a uvědomění, jaký potenciál v nás je. Najdete pomoc k odvaze realizovat své životní poslání. Tím naplnit plán své duše, ke kterému jste se zavázali. Vstoupením do prostoru portálu, kde vás přenesou patroni, pomáháte především sobě. Začněte prací na sobě. Můžete se dostat do své síly, jednoty, pochopení a následně pomáhat svým blízkým, krajině i planetě.