Svatý Kopeček u Olomouce

  • Datum otevření: 10. 10. 2020
  • Poselství:
  • Patronace: Svatá Trojice
  • Barva: barevně proměnlivý
  • Místo: V blízkosti aleje před vstupem do kostela

Portál světla je mimořádný svým napojením na celý vesmír i vysoké dimenze. Je to portál informační. Je to mimořádná pomoc pro lidi i zemi. Poskytuje náhled na situaci i návody, jak se v této přelomové době chovat, hlavně jak myslet a jak svým myšlením a nastavením pomáhat sobe, rodině, společnosti i cele zemi. Být nápomocen při vstupu do 5.dimenze. Rada Starších
Portál světla je žehnající a předávající toto požehnaní všem lidem na Zemi. Podporuje jejich víru ve spravedlnost i touhu, že svět budu bez válek a nemocí, plný lásky, radosti a vděčnosti. Vše máme ve svých rukou i myslí. Paní Marie


Panna Maria

Růže Tajemná

Rosa Mystica

Tajemná se vlévá záře, nemusíš stát u oltáře. Vyjdi raděj na zahradu, okus vůni růžového sadu. V její vůni nebeské, obdivuj vše pozemské.

Panna Maria

Růže Tajemná

Rosa Mystica

Krev Kristova, Krev Beránkova skanula na zem. Krev Života, Krev Světla Světa a z Krve této Růže vykvétá. Ze země povstane květ nový, zaplaví svou sladkou vůní celý pozemský svět. A Beránek Živé Krve z Růže zrozený stejně jak prve.

Panna Maria

Růže Tajemná

Rosa Mystica

Panna Maria inspiruje následovat příkladu jejího přijetí Krista, již ve chvíli zvěstování. Darovat sebe sama, jako zahradu, skrze své srdce zrodit v sobě Krista.