Helsinky (FIN)

  • Datum otevření: 7.9. 2022
  • Poselství: Cesta poznání
  • Patronace: Archanděl Samuel, Sára
  • Barva: bílá vysokého jasu
  • Místo: Evangelická katedrála v Helsinkách Tuomiokirkko, pod nejvyšší kopulí


Tento portál světla je vyjímečný svým nastavením otvírat lidem dar poznání i jejich snahu, pochopení a porozumění tomu, co se v tyto dny a období děje na Zemi a jak oni by mohli Zemi pomoci, ale hlavně sobě a své rodině. Moudrost jejich duše je povede. Stvořitel


Věčná je touha po poznání

vlastní cesty k němu
nastup bez váhání

ta cesta jasně vytyčena
sama pak nese jméno
změna

věčná je touha po poznání

kdo změn obává se
neuzří svou cestu
v plné její kráse

věčná je touha po poznání

začátek té cesty tvojí
jeden je
on ve tvé hrudi stojí

směřování to pak poznáš
dvojí
tam začátek se s koncem
pojí

uprostřed pak změna nová
stojí

věčná je touha po poznání

ten pohyb z tebe vychází

ať věčně tvá touha tebe provází

Já vždy půjdu tobě vstříc

tím září cesta čím dál víc

věčná je touha po poznání

to je tvá cesta
má láska stojí na ní
srdce tvého
ona jedinou je paní

věčná je touha po poznání

tak tvá země
tak tvá cesta na ní
tak země skrze tebe září
poznej
ona sama má dvých tváří

v mých očích
ona jako hvězda září

Amen


V Zemi tepe srdce, všechny ryby a vodní živočichové jsou obráceni k portálu a kolem je shromážděno hodně Mistrů a dalších postav z minulosti. Světelný sloup stoupá vysoko do vesmíru.

Lidé cítí na hrudi velkou tíhu. Obruče této tíhy začínají praskat a lidé začínají volně dýchat.

„Ty, právě ty, můžeš zachránit Zemi, když se propojíš se vším stvořením!“

„Dostali jste Zemi jako dar a chováte se, jako byste tu knihu neuměli přečíst, ale dal jsem vám k Zemi znalost všeho. Rozpomeňte se!“

Ticho, klid, najednou smršť, čištění… Nebeské koště vymetá ze všech koutů bolest, trápení, nedorozumění, čistí se vzduch, voda. U člověka se čistí oči, uši, dýchací orgány, srdce. Modrá. Bílá. Ptactvo v zobáčcích rozprostírá závoj pro celou Zemi. Patroni vysílají a navyšují vibrace kolem svých portálů a vše se zapisuje do mřížky kolem Země.

„Nedám vám zahynout, zůstaňte však otevřeni mojí lásce. Je tak mocná, ta moje láska!“

„Jsem s tebou i s tebou, jsem s každým z vás!“

Paralelní Zeměkoule se prolínají a ta uzdravující se září, uvnitř se rozsvěcuje diamant.

„Člověče TY! Dostal jsi svobodu a zodpovědnost. Jdi cestou Lásky, nic víc nepotřebuješ. Jaký budeš ty, takový bude svět. Uzdrav svoje myšlenky!“

Dostáváme pomazání.

„Vezměte mezi sebe všechny trpící, chudobné a bloudící a sviťte. Sviťte jim na cestu.

Stvořitel nás polévá svou milostí.

Amen