Kodaň (DNK)

  • Datum otevření: 21. 7. 2022
  • Poselství: Důvěra v Boží řád
  • Patronace: Máří Magdalena, Archanděl Jofiel
  • Barva: azurově průzračné hlubiny nebes, zlatá jiskra sluneční
  • Místo: u sochy Malé mořské víly, promenáda Langelinie v Kodani


Portál světla u Malé mořské víly je portálem důvěry v Boží pomoc a jeho lásku. Vše se v dobré obrátí a klid a pokoj se znovu na Zemi navrátí. Je to portál víry. Jsme stále pod ochranou Boží, on vše vidí a vždy nám pomáhá. Nyní přišel správný čas, abyste žili to, pro co jste se narodili.


Já jsem tvůj oceán
já jsem tvá nekonečna

touha tvá
v mém srdci
věčně uschována

důvěra v boží řád
srdci tvému dána

já jsem tvůj oceán
já jsem tvá nekonečna

tak ležím před tebou
má naděje je věčná

pohleď jak mocná
je má síla
důvěra v boží řád
je pak té síly
rovná míra

já jsem tvůj oceán
já jsem tvá nekonečna

každá pak vlna
každé zašumění
hladinu slunce
v zlato mění

já jsem tvůj oceán
já jsem tvá nekonečna

touha tvá
vede tě ke svobodě
věř stejně tak
toužím já po tobě

já jsem tvůj oceán
já jsem tvá nekonečna

v hlubině tajemství
je to mé hájemství
poznej té hlubiny
duše tvojí

důvěra v boží řád
nás v jedno pak
spojí

Amen


Jsme shromážděni spolu s Mistry ve světelném kruhu, do středu Země a do vesmíru se točí velká spirála.

K Máří Magdaléně se vztahuje silná energie ze srdečních čaker a ze středu vybuchuje světelná energie, takový hřib světla do vesmíru. Jako praní prádla ve vířivé pračce se vše čistí. Aktivuje se jiný způsob myšlení. Na pomoc přichází všichni lidé čistého srdce. Pevnina a moře jako muž a žena, celá planeta tepe rytmem tlukotu srdce. Voda oživuje zemi, země dává bezpečí, žena uzdravuje muže, muž chrání ženu.

Stvořitel „znovu“ žehná stvoření.

„Neudělal jsem chybu člověče, že jsem tě stvořil. Stvořil jsem tě k obrazu svému, a tak to je. Jsi mé prodloužení. Věřím, že se probouzíš, zvědomuješ, obracíš se k životu a dýcháš. Přicházíš k moudrosti, soucitu a pochopení. Člověče, já jsem tvůj přístav. Zažehuji uhaslou jiskru v mnoha lidech a dávám jim ve mně spočinout. V těžkých časech jste schopni a ochotni mne uvidět. Plačte a radujte se, Já jsem tu s vámi navždy, navěky a nikdy jste nebyli beze mne.“

Máří Magdaléna a Archanděl Jofiel vše obalují obvazy hebounkými jako vánek, kolem je růžová a fialková. „Uvěř, že jsme stále s vámi a stále pomáháme.“ Mistři chodí po hladině moře: „Dívejte se, můžeme cokoliv, jen uvěřte svému srdci!“

Je čas moudrosti, soucitu a pochopení.

Planeta září ve vesmíru. Z jiných planet pozorují tuto slavnost. Vlny narážejí do kamenů v přístavu.

„PAMATUJ – JÁ JSEM TVŮJ PŘÍSTAV. JÁ JSEM.“

Amen