Kyjev (UKR)

  • Datum otevření: 7.3. 2022
  • Poselství: Radost z poznání
  • Patronace: Archanděl Rafael
  • Barva:
  • Místo: Náměstí Nezávislosti, (Майдан Незалежності, Majdan Nezaležnosti), u sochy Berehynie


V tomto portále probíhá všechna očista, harmonizace, zrušení veškerého smutku a beznaděje. Probíhá přes celý Kyjev a celou Ukrajinu. Nad vším bdí Berehynia – symbol nezávislosti, aby se lidé osvobodili a spojili se se svým středem v modlitbě za mír, nezávislost s vírou ve šťastný život Ukrajiny i svůj. Stvořitel

Jsem Rafael, léčitel všechny, kteří se se mnou spojí v Kyjevském portále, posílím jim tělo i ducha.

Vše bylo zahalené temnotou a strachem z války, ale i nesvobody jednotlivých lidí a národa. Je potřebné očistit krajinu od manipulace z venku, ale i zevnitř. Prosíme o pomoc, o modlitbu pro Ukrajinu a její lid. Všichni mistři a světelné bytosti


Srdce povstane z popela
srdce povstane z prachu

tvé srdce boží láskou prozářené
obrazem pravdy projevené

kam tato záře dopadne
tam nový ráj povstane

srdce povstane z popela
srdce povstane z prachu

jeho je světlo všeoživující

jeho je světlo vševyživující

jeho je světlo všeuzdravující

staň se tím obrazem
té lásky odrazem
neb není větší síla
v tobě živá víra

srdce povstane z popela
srdce povstane z prachu

to boží je spojení
být jeho láskou pojeni

tak nový ráj roste
roste všemi směry
protíná čas
kořeny zabořen je v zemi

srdce povstane z popela
srdce povstane z prachu

jsi tak krásný až
to mé srdce bolí
jsi tak pravý až
to mé srdce hoří

raduj se z poznání
neb pravda tvé srdce osvobodí

raduj se z poznání
to tě pak do ráje samo doprovodí

Amen


Na Náměstí Nezávislosti nad nově vznikajícím portálem se okamžitě utvoří klenba, která nedovolí proniknout střelám letícím kolem. Z portálu letí Archandělé jako poslové míru směrem do Kremlu.

Z portálu se vzedme obrovská vlna, která otřese mocnými tohoto světa.

Vlna otřese všemi i v portále, jsme pevně propojeni a odoláváme síle této mocné vlny. Stvořitel vkládá mezi nás svou dlaň – pomocnou ruku, ve které hoří srdce. Všichni žasneme nad jeho mocí, mocností, velikostí, padáme v úžasu na kolena a tečou nám slzy.

„Pracujte, mé ruce jsou vám ku pomoci.“

Na náměstí na Majdanu jako na divadelní scéně se odehrávají nájezdy Mongolů, bitky a bitvy, přeženou se tu rudoarmějci a nacisti, hladomor, bída, zkáza, smrt.

Ukrajinský národ je zdecimovaný a dál žije svůj všední porobený život a v pokoře obdělává půdu. Ukrajinská duše je zdeptaná historickými událostmi, touží však přežít a vychovat své děti.

Teď je okamžik, kdy se má postavit zlu, modlit se a prosit o odvahu. Chce se po nich říci zlu velké NE, je to přerod jejich duší. Říkají NE za všechny porobené národy. Touží splynout s půdou, být s ní v souladu a obdělávat ji, ale chce se po nich jasný postoj.

Vlna se rozšiřuje na celou Ukrajinu, Rusko, Slovensko, Čechy a pokračuje na celou Evropu a svět. Je to vlna od portálu – světelná, zvuková, jakoby rázová vlna. Jde po celé Zemi a proměňuje svět. Všude létají andělé a všechny světelné bytosti, něco se děje, velká proměna, barvy se mění jako bláznivé.

Země ve vesmíru září touto událostí, tato vlna se dotýká všech srdcí tohoto světa, mnozí se diví, jsou překvapeni a nerozumí, ale jsou zasaženi, někteří pláčou.

V našem kruhu je křtitelnice a Boží ruka křtí nový svět. Jsme pokropeni živou vodou a skrze nás všichni ostatní – v Kyjevě, na Ukrajině, v Rusku a na celém světě.

Stvořitel žehná novému portálu a celému světu.

Archanděl Michael létá nad námi a ohlašuje tuto novinu všem.

Vstáváme z pokleku a děkujeme Stvořiteli a Stvořitel děkuje nám.

SVĚT JE JINÝ.

Amen