Madrid (EST)

  • Datum otevření: 21.6.2022
  • Poselství: Jedno jest
  • Patronace: Archanděl Zadkiel, paní Nada
  • Barva:
  • Místo: Královský palác, (Palacio Real) 


Portál světla v Madridu je symbolem sounáležitosti – v jednotě je síla. Je to portál přátelství a snahy si navzájem pomáhat. Portál respektu k sobě, k okolí, ale také k celé Zemi i Vesmíru. Všichni jsme navzájem spojeni Božím světlem. Přes portál při otevření přišla poselství světla a lásky ze vzdálených vesmírů a galaxií.


Jedno jest kolo života

jednoho těla
jeden dech

jednou silou
to kolo pohání
jeden dech
pak vede mnoha cestami

jedno jest kolo života

jeden dech
mnoho tváří
jedním světlem
oči září

jedno jest kolo života

to kolo
ve tvých očích
zračí

k jednomu slunci ony
pohledem se
stáčí

jedno jest kolo života

mnoho sfér tebou
nepoznaných
mnoho řádek tebou
nepopsaných

jedno jest kolo života

nahlédni sfér
nepoznaných
dotkni se řádků
nepopsaných

jedno jest kolo života

každý den kruh
kol tvých očí
slunce otevírá

každou noc kruh
kol tvých očí
slunce uzavírá

neb

věz
v jednotě
jest síla

Amen


Vytváří se kruh kolem modré kopule Královského paláce, kolem archandělé, Zadkiel uprostřed. Roztáčí se merkaba a postupně všechna tělesa posvátné geometrie.

Začíná velké čištění. Očišťuje se Španělsko a svět od patriarchálních dogmat, uzdravuje se ženství a mužství po celém světě. Stvořitel se dotýká lidských srdcí a zacelují se rány, hojení se šíří po Zemi, ze srdcí tryská láska, co byla uvězněna za mřížemi utrpení.

Po Zemi teče proudem jemná, však účinná substance Lásky, vůně květin, jemnost vánku, šum křídel ptáků a zpěv velryb. Všude se line magická vůně nardu, nebeská hudba andělská, každý je zasažen, vyjevují se všechny krásy světa, lehkost bytí. Probíhá dokončení díla a my se svobodně rozhodujeme účastnit se toho zázraku. Skrze nás se rozšiřuje boží tvoření.

Je to smrt a vzkříšení. „Posílám sílu přeměny, vzkříšení a pravdy.“ Je to osvobození od karmy. Je to POZNÁNÍ. „Překroč práh a vzdej se svého lpění!“

Máme převzít plnou odpovědnost za naše životy a stíny minulosti rozpustit svým vlastním světlem.

Je to cesta ke svobodě.

„JÁ JSEM LÁSKA, JÁ JSEM PRAVDA, MILUJI VÁS.“ Stvořitel

Amen