Maldoveana (ROU)

  • Datum otevření: 7.10. 2022
  • Poselství: Bázeň Boží
  • Patronace: Archanděl Ariel, sv. Helena
  • Barva: bílá vysokého jasu
  • Místo: Vrchol nejvyšší hory Maldoveana, pohoří Fagaraš, Jižní Karpaty, Rumunsko


Toto je velmi důležitý portál pro Zemi. Je to 40. portál světla a to znamená stabilitu a jistotu, že světlo zvítězí nad temnotou. Ode dneška začíná přímý vstup Země do 5.dimenze a celý Vesmír nám v tom pomáhá. Stvořitel


Vše zachvívá se v bázni boží
věz tak věrná láska slouží

vše pocítit má toto chvění
však strachu
v tomto chvění není

ty kdo toužíš
lásce pravé sloužit
přestaň se již dále strachem soužit

neb skončil čas těm
kteří strachu slouží
neb v pravdě vše zachvívá se
jen v bázni boží

/radostné jest zachvívání
v bázni boží milovaní/

taková jest boží bázeň
pravé lásky
očistná ta lázeň

tento svět
co škopek naplněný
milostí boží
bude očištěný

chvějíc se láskou
rozechvělý
tak velké je srdce
miluje svět celý

chvějíc se láskou
rozechvělý
tak plné je srdce
naplní svět celý

/radostné jest zachvívání
v bázni boží milovaní/

tak jak tvé nitro
bázní boží chvěje se
v nitru tohoto světa
to samé děje se

láskou svět tento
v nitru rozechvělý

tam kde
srdce touží
tam kde
láska lásce slouží

Amen


Na vrcholu hory Maldoveana září jasné světlo a obrovská mísa levituje nad hrotem hory.

Je to mísa s bílou pěnou, pěnou dní, tekutinou bytí, je to emanace zrození. Naber, kdo potřebuješ.

Pěna se valí do údolí po celé Zemi. Je to radost zrození, radost z nového života, nový začátek, něha. Je smíchána s milostí a láskou z jiných planet.

Z portálu se napínají nitky do všech ostatních portálů.

Stvořitel: „Miluji tě. Jsi důležitý. Milujeme všechny, které miluješ a kterým pomáháš. Ty jsi celý vesmír, jsem v tobě obsažen a ty ve mně.

Láska, jenom Láska. K dýchání, k jídlu, k pití, k žití.

Šípy lásky prší z nebes, zasahují každého tvora na Zemi.

„Hleď, prším na vás Lásku.“

„Hleď, prší Láska. Máš ji v každé buňce. Nespi, je čas se probudit člověče!“

Amen