Mnichov (DEU)

  • Datum otevření: 21. 1. 2022
  • Poselství: Srdce Panny Marie, Brána Božího Milosrdenství
  • Patronace: Panna Maria
  • Barva: bílý třpyt perleti, červeň nachová
  • Místo: před vstupem do katedrály Frauenkriche (Domkirche zu Unserer Lieben Frau)


Mnichovský portál je portálem lásky a jemnosti Boží matky. Všichni, kdo do něj vstoupí pocítí její milost a její objetí. Přes tento portál se očišťovala karma národa, hněv, strach, utrpení války. Očistili se srdce lidí a naplnili se mateřskou láskou. Je důležité stahovat paprsky přes portál a navyšovat vibrace národa i svoje. Stvořitel


V bráně dvých srdcí živě tepajících
v proudu jedné krve tebe volající

láska na svět přivedena
branou co říká se jí žena
to Panna Maria světlem samým stvořena

/otevírá se ta brána znova
naslouchej v ta vlídná slova/

v bráně dvých srdcí živě tepajících
v proudu jedné krve tebe volající

Panna Maria

brána božího milosrdenství

milosrdenství boží
bránou dvých srdcí prochází
přijímá lidské tělo
vydává je světu

v bráně dvých srdcí živě tepajících
v proudu jedné krve tebe volající

Panna Maria
matičce zemi podobá se
jejím je obrazem
ve své síle
ve své kráse

chrám těla
pak boží milosti
podoba je celá

branou všech milostí přicházíš na svět
branou všech milostí vrátíš se nazpět

dvé srdce
dvé slunce

tvé nohy
tvé ruce

Amen


Před mohutnou katedrálou Frauenkirche je těžký klid a čas se zastavuje.

Z portálu se zvedá šroubovice nahoru a kolem ní vyrůstá mohutný světelný sloup.

Všechny portály v Evropě se rozsvěcují.

Obrovská tíha se propadá hluboko do středu Země a začíná velká očista.

Ježíš transformuje bolesti všech zraněných traumatizovaných dětí. Čistí se minulost, karma Němců a všech, co se přidali na stranu zla. Živá Voda omývá každého jednotlivého člověka a vítr obaluje vše bolavé léčivou a hojivou blánou. Čistí se silné zdi domů, které jsou plny nářků a bolesti.

Vinní i nevinní, tyrani i oběti se propojují, očima si vyměňují vhledy do svých životů a vnímají potřebu jejich vzájemného pochopení.

Odtékají mohutné proudy černé vody, řekami se řine temný nach, čistí se a transformuje. Usedlý těžký prach se víří a mění ve hvězdný prach.

Velmi dlouze zní zoufalý pláč matek. Panna Marie jejich nářek proměňuje v andělské zpěvy a všechny padající slzy chytá do dlaní a posílá je vzhůru ke Stvořiteli. Ten každou z nich proměňuje v čistou Lásku, ze které je utkáno Stvoření.

Nad Mnichovem se klene bílá třpytivá kopule a rozšiřuje se na celou Zemi. Září velikým bílým světlem.

Vše začíná rašit, zelenat se, jakoby po dlouhé vyprahlosti, jakoby po dlouhém spánku či smrti.

Planety kolem vyjadřují radost. Byl to těžký balvan, těžké břímě pro celou Galaxii a teď může proudit lehkost a radost.

St. Germain odkazuje gestem na pařížský portál, ujišťuje o jeho propojení a podpoře, vyjadřuje vděčnost všem československým portálům a těm, kteří je otevřeli.

Němcům se rozsvěcuje v srdcích božská jiskra, začínají zhluboka dýchat a zří Stvořitele, po kterém dávno touží od té doby, co přestali vnímat srdcem.

Nakonec se vše noří do modré a ukládá se do blaženého milosrdenství Panny Marie.

Amen