Moskva (RUS)

  • Datum otevření: 21. 3. 2022
  • Poselství: Síla hnutí boží vůle, hvězda duše
  • Patronace: Petr Veliký, Archanděl Chamuel
  • Barva: bílé světlo ve zlátnoucím poli, rubínově červená
  • Místo: Rudé náměstí, pod středovou nejvyšší kopulí chrámu Vasilije Blaženého


Velké Rusko, symbol moci. Čistí se trápení matky-matky Země, děti, útrapy minulosti, válek, útlaku, chudoby, bídy. Hrdost a pýcha se mění na pokoru, vděčnost a lásku. Posilněte se silou a majestátnosti této krajiny a odevzdejte ji lásku a světlo. Stvořitel


Síla hnutí boží vůle

roztáčí hvězdy
v tanec života

z té síly tvá krev
vyvěrá
i tobě v těle se ona
přelévá

síla hnutí boží vůle

vířící hvězdy
nekonečně svítí
mocné proudy živé krve
vlévají se v bytí
tak obrací se
proud času

síla hnutí boží vůle

z ní tvé tělo povstalo
silně po té síle
touží

sjednocení ducha tvého
sjednocení ducha svatého

síla hnutí boží vůle

tvá svobodná je vůle
sama však dojde jen
své půle
půl síly
jak půl víry
celek neposkládá
neb jedním okem
se prostor nepoznává

síla hnutí boží vůle

nevidno
odkud až kam
se rozprostírá
tak mocný je vír
tak mocná je to síla

nemůže být vyjmuto
co povstalo z něho
tak skrze sebe
poznej
sílu Stvořitele svého

síla hnutí boží vůle

svobodné je rozhodnutí
přijmout sílu
toho hnutí

hvězda duše
vířící
to síla lásky
věřící

síla hnutí boží vůle

víří jak hvězda
duše tvojí
kdy vůle tvá
se s boží spojí

poznej skrze sebe
jeho sílu
staň ve středu
toho víru

tam v tichu
zrodíš v sobě novou víru
tvá síla
nekonečně znásobena
tvá duše září
plně projevena

Amen


Světelný sloup se spirálovitě roztáčí nahoru i dolů a celá Rus upírá zraky s nadějí ke chrámu. Okamžitě dochází k propojení Ruska, Evropy a Asie.

Vše náhle ztichne a znehybní na dlouhé vteřiny a minuty, jakoby se musela znovu načíst veškerá data všeho dění.

Vlna ticha se rozlévá na všechny strany, také na Sibiř a Dálný východ. V té nehybnosti celý vesmír čeká, co se bude dít.

Archanděl Chamuel posílá do středu portálu energii, v portálu dýcháme zhluboka a celá Rus a celá země se teprve nadechne.

Z chrámu ztéká krev, tečou proudy krve po celém Rudém náměstí, teče mnoho a mnoho krve.

Poté, co z chrámu zteče všechna krev, chrám zbělá a kopule věží zezlátnou.

Na Rudém náměstí se odehrávají bitvy, mučení, popravy. Obyčejní podrobení lidé uklízejí mrtvé, části těl a smývají krev.

Jsou ochromeni, jsou strnulí strachem, ten se jim zapisuje do každé buňky v těle. Armáda dupe lidem po rukou a oni klopí hlavy, nepláčou, zatvrzují se jim srdce, jejich srdce dostávají kamenný obal. Oči nevidí skutečnost, jen film, který jim vládce promítá, oči jsou hluboce slepé.

V kamenném srdci je malinkatá nepatrná živá boží jiskra. O TU TEĎ JDE.

Obrovská bolest se hrne z lidí ven, podlamuje jim nohy, oni nemohou stát, padají, ležíce prosí o milost boží.

Stvořitel posílá milost a milosrdenství. Lidé pláčí a pláčí, je z těch slz veliká řeka, která čistí a odplavuje bolest celého Ruska. Po celém Rusku tečou veliké řeky pláče. Mohutné řeky tečou až na Sibiř. Tečou přes miliony mrtvých, umučených.

Ten proces je velmi dlouhý, nejde to zastavit.

Mrtví jsou proměněni v prach a tento prach odnáší voda.

Mrtvé matky objímají své mrtvé muže a mrtvé syny, vše se pozpátku čistí láskou, která začíná proudit, ruská země se ozdravuje.

Z Moskvy a ze Sibiře září veliké zlaté koule.

Portál je otevřen, práce ještě probíhá a bude probíhat.

Stvořitel žehná Rusku a každému zde a v srdcích lidí se zažehuje boží jiskra. Tento portál je největší úkol, nejbolestnější místo a zároveň největší naděje pro lidstvo.

Zlaté koule se koulí na všechny strany, jedna přímo do Prahy, Praha v tomto spojení pomáhá víc, než si umíme představit.

Dostáváme příslib od Stvořitele, že nás nikdy neopustí a jeho láska je všudypřítomná a navždy přislíbená.

STVOŘITEL VÁS MILUJE.

Amen