Olymp (GRC)

  • Datum otevření: 21. 5. 2022
  • Poselství: Boží podstata
  • Patronace: Zeus, Pallas Athena
  • Barva: opálově zlatá divoké růže
  • Místo: Olymp (Όλυμπος), Řecko


Otevřením tohoto portálu se otevřela i brána do věčnosti a z této roviny bytí mohou bohové pomáhat lidem na Zemi. Zeus a Pallas Athéna, patroni tohoto portálu, vás budou provázet a vy se začnete rozpomínat na moudrost své duše, kým jste a co dobrého můžete pro sebe, svoji rodinu i zemi vykonat. Přes vysoké vibrace se začnou aktivovat vaše záznamy DNA.


Tvé duše nahota
to boží podstata

tak nahý je její květ

taková vůně tvá
takový tvůj med

tvé duše nahota
to boží podstata

otevírá se květ žití tvého
neb věz
pro něj to boží slunce
a ty jsi zase Jeho

tvé duše nahota
to boží podstata

uvolni esenci
z nitra svého
to boží podstata dechu jeho

věčný květ tak s věčnou duší
rostou všemi směry
vůní
tancem
naplňují sféry

tvé duše nahota
to boží podstata

květ tvé duše
to z něj božská ambra

tou syť svoje žití
tak stáčí se med bytí

Amen


Z dlouhého spánku se probouzí hora i bohové, co tu sídlí.

Země je živá, neklidná. Probouzí se čas zpět, dějiny se propojují se současností. Obrovský vír kolem vrcholu hory, smršť, blesky, bouře, veliká roztočená merkaba.

Bohové sedí v kruhu, je tu velký sněm, porada.

Zeus uděluje slovo jednotlivým bohům a bohyním.

Vstává Palas Athéna, bohyně moudrosti a války, ochránkyně spravedlnosti a umění. Gestem se dotýká Země a lidí. Její dotek projede všemi jako elektrický proud a svět skrze ni procitá.

Vstává Deméter – jako matka (podobně jako Panna Marie): „Bůh dal Zemi plodnost a já jsem všeho matka a prožívám bolest, když mne mé děti – lidstvo – opouští a zneuctívají Zemi. Já matka vám znovu a navždy ukazuji Zemi jako dílo nejvyššího stvoření, jako dílo lásky, jako dílo, jež dostal člověk od Boha, sám Bohem stvořený. Ve všem je Bůh, ve všem je láska. Lidé, probuďte své božství. Buďte pokorní, sebevědomí a láskyplní. Přestaňte bloudit a blouznit. Zemi máte jako nejvyšší dar, lásku jako nejposvátnější substanci. Buďte odvážní k opravdovému životu.“

Zeus vyzývá každého boha k činu.

Poseidon čistí vody, řeky, moře, zalévá lidskou vyprahlost, oživuje utrápená zvířata a rostliny.

Zeus čistí Zemi hromy a blesky, zemětřesením, vodou, větrem…

Stvořitel žehná velké očistě Země a její proměně.

Poselství pro nás:

„RADOST je naše povinnost. Šiřte RADOST a SVĚTLO.

Amen