Oslo (NOR)

  • Datum otevření: 7. 8. 2022
  • Poselství: Probuzení do Nového Života
  • Patronace: Žofie, El Morya
  • Barva: bílá vysokého jasu, svítivá zeleň s kovovými odlesky
  • Místo: Zadní nádvoří královského paláce


Tento portál je důležitý k dokončení mise vzestupu Země do 5.dimenze. Je to nový začátek, je to veliká šance vše zvládnout.


Touha probouzí odhodlání

přišel jsi v tichosti
vyslyšet svá přání

duše tvá věky kráčí
jimi obtěžkána
dovol ať slehne již
ona dočkala se rána

touha probouzí odhodlání

duše tvá
tak v sobě sama
nový život zrodí

vonný a vzácný květ
vonné a vzácné jeho plody

touha probouzí odhodlání

vdechuj a pojídej
dary té plodnosti

cesty své pozemské
zažívej v plnosti

touha probouzí odhodlání

hledej a nalezni
to pravé nasycení

touha tvá
dojde tak svého projevení

Amen


Na zadním nádvoří královského paláce jsou shromážděni všichni norští králové a jiní panovníci, kteří ovlivňovali a řídili životy národů.

V portále probíhá propojení mezi pravěkem a středověkem, předěl mezi živočichem a člověkem. Ježíš je tu veliký pozorovatel. Lze vnímat silnou zemskou energii, silné zakotvení, uzemnění, duše jako hluboká propast.

Jako novorozenec se tu rodí duchovní síla.

Tmavě červená se zesvětluje. Silné spojení s vesmírem, ještě neoddělené vnímání od vesmírných dějů. Vše je prostupné, komunikace meziplanetární.

Jako protiváha silné mužské energii jsou povolány ženy k jejímu zjemnění. Hexaedr a koule se točí proti sobě. Země tepe, výrazně začínají zářit čakry kořenová, sakrální a solar plexus.

Nad námi se klene vysoká bělostná brána a u její paty stojí El Morya a Žofie. Podáváme si žezlo – POCHOP, PŔIJMI, PUSŤ. Je to počátek uvědomění.

Ženy – utrpením, ale láskou především vykoupíte svět. Muž je prodloužením Stvořitele a žena je prodloužením muže.

Počátek duality, obrovské rozšíření a rozmnožení možností – mnohost, různost, variace, život, smrt.

„NEDÁM VÁM ZAHYNOUT. JSTE VE MNĚ A J Á VE VÁS.“

Mužům se vrací jejich síla. Lidstvo znovu zří Boha, otce všeho stvoření.

My v kruhu jsme kanály pro světlo, energii shora ukotvujeme do Země. Nade vším se rozevírá zlatistá kopule k ochraně každému potřebnému.

Uprostřed portálu je TOTÁLNÍ LÁSKA.

Prokořeňuje, rozšiřuje se do veliké šíře a vzlíná do výše. Je to ABSOLUTNÍ TOTÁLNÍ LÁSKA.

Amen