Paříž (FRA)

  • Datum otevření: 7. 1. 2022
  • Poselství: Srdce Ježíšovo, Slunce Ducha Svatého
  • Patronace: Ježíš Kristus
  • Barva: zlatá záře sluneční, červeň purpuru
  • Místo: před vstupem do baziliky Sacré-Cœur


Tento portál je portálem lásky a milosti Boží. Všichni, kteří mě požádají, přenesu na toto místo a spojím se s vašimi srdci. Naplním vaše srdce Boží milosti a láskou, pro nejvyšší dobro vaše i nejvyšší dobro celé planety. Ježíš


Srdce všech srdcí
slunce všech sluncí

v tlukot srdce svého
naslouchej
on dotýká se mého

v tlukot mého srdce
naslouchej
on dotýká se tvého

navzájem jsme si odrazem
stvořené lásky
těla
obrazem

dar těla
svobodného ducha nese
z milosti boží
on znova
nadechne se

jak svaté přijímání
je to tvé
dýchání

srdce všech srdcí
slunce všech sluncí

oči tvé
jsou schopny spatřit
plamen boží lásky
neb z něj povstaly
neb do něj vrátí se
zas zpátky

jak dýchá stvoření
dechem stvořitele svého
to učíš se
zde na zemi
jsi součástí
dechu jeho

srdce všech srdcí
slunce všech sluncí

poznej
jak jsou si naše srdce
podobny
radost ať naplní
tvé dny

každý den
stvořen k radosti
je tobě
neb poznej láska
ta tkví v tvorbě

poznej
jak jsou si naše ruce
podobny
radost ať naplní
tvé dny

ruce tvého těla
stvořeny jsou z lásky
k tobě
neb poznej sám
láska ta tkví
v tvorbě

srdce všech srdcí
slunce všech sluncí

záře sluneční
dává tělu tvar a sílu
to pomíjivý obraz
věčného
slunce ducha svatého

proto živte
vaše těla
proto živte
vaše duše

tak povstane věčná síla
věčné velebení mého díla

Amen


Kolem silového místa před katedrálou Sacré-Coeur se shromažďují Mistři, Archandělé a další vysoké bytosti a utvářející sloup světla se roztočí do velikého víru. Ve zlaté záři nad místem lze vnímat radostné očekávání. Všechny ryby na planetě se otáčejí k portálu a Mistři v modrých, purpurových a bílých rouchách kráčí v kruhu. Zakládá se pevný bod na Zemi a otvírá se nová brána do všech dimenzí k uzdravení Země a všech, co na Zemi jsou.

Veškeré bytosti jsou propojeny přes srdce a umění se podílí v tom propojení skrze hudbu, malířství, sochařství, literaturu a tanec. Všichni tvoří k oslavě stvoření. Toto propojení provází něžné valéry růžové.

Nade vším je rozkročen Ježíš, jako ten, který zná božské i lidské. Jeho poznání přesahuje, jeho život dává lidem smysl. On zprostředkovává boží lásku lidem. Je to tak úžasné, že koho polije svou milostí, ten je rozložen na buňky stvoření.

Vlny, vibrace ze srdce Ježíšova se šíří z Paříže na Francii, celou Evropu a svět. Vyšehradský portál září naproti těmto vlnám, jako velký spojenec pro tuto práci,

„Jsem tu, abych byl oporou pro všechny budoucí portály. Jsem pevně zakotven a svítím všem lidem a všem zemím. Jsem propojen s česko-slovenskými portály.

Ve světelném sloupci se odehrávají úžasné děje a roztáčejí nádherné energie, všude krouží archandělé a andělé a s nimi bílé holubice.

Srdce Ježíšovo tepe ve středu všeho. Je to jako mateřské lůno, jako bezpečný přístav, jako otcovská náruč, jako návrat domů.

„Jsem tu pro tebe, člověče. Tvůj Ježíš“

A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

Amen