Řím (ITA)

  • Datum otevření: 7.6.2022
  • Poselství: Síla vlastního středu
  • Patronace: Marcus Aurelius, Juno
  • Barva:
  • Místo: Piazza della Rotonda, Pantheon


Tento portál je mimořádný svým místem v Panteonu v kopuli i svými průvodci Marcusem Aureliem a bohyní Juno. Je to portál uvědomění si vlastní síly i vlastních schopností, tvořit si svoji budoucnost, ale i zodpovědnost za to, co vytvoříme. Je to portál moudrosti, skromnosti a pravdy, odpovědnost za svůj život i celek.


Tak vše se kolem svého středu točí

tak stvořen svět
v něm tvorba
jazykem i řečí

tak vše se kolem svého středu točí

ta síla středu
všeho bytí
odtud pochází
v něm stále
nová rodí se
a k tobě přichází

tak vše se kolem svého středu točí

jeden je střed všeho bytí
skrze střed vlastní
pak roztáčíš
své žití
tak jeho síla
do daleka svítí

tak vše se kolem svého středu točí

z něj kupy hvězd
berou svoji sílu
dávají tvar božímu dílu

tak vše se kolem svého středu točí

ta samá síla
v tobě se nachází
vířící hvězdy
tvůj život provází

tak vše se kolem svého středu točí

tu sílu máš si brát
žití svému pak
tvar a barvy dát

tak vše se kolem svého středu točí

roztáčí se
mocný vír
uprostřed něj však
klid a mír

střed všeho bytí
s tvým propojen
skrze tebe září
tak svět bude
zahojen

Amen


Zvedá se velký světelný sloup, který se rozdělil na vnější a vnitřní. Mezi nimi se vine Cesta Času – propojení dějin, filosofií, moudrosti, umění a pravdy. Vnímáme vysoké vibrace a zároveň silné uzemnění.

Dualita a mužsko-ženský princip tu vyvstává jako velký úkol, vše létá kolem jako při hurikánu.

Probíhá velké smíření všech náboženství, křesťanství se očišťuje od všech křivd, bolestí a vin. Smývá se krev Kristova a krev všech trpících.

Utrpení světa se proměňuje v jasné světlo, v esenci pravdy a čistoty. Léčí se všechna dívčí a chlapecká poranění a ponížení na těle i duši, uzdravuje se z násilí na křehkosti ženy a ponížení odvahy muže, rodiny se hojí z generačních traumat. Tato zkušenost je vepsána ve tvářích a gestech antických soch, čistí se tvrdostí, křehkostí a bělostí alabastru.

Jsme všichni a všechny velmi milováni a nemáme už ubližovat sami sobě. Známe PRAVDU a všechno podstatné.

Vlny lásky se z kopule šíří do celého světa a do celého vesmíru.

Jedno jsme. Vše je propojeno v čase TADY A TEĎ.

„JÁ JSEM PRAVDA A LÁSKA.“

Amen