Sofie (BGR)

  • Datum otevření: 21.9. 2022
  • Poselství: Boží plán
  • Patronace: Archanděl Uriel, Sofie
  • Barva: bílá vysokého jasu
  • Místo: pohoří Vitoša nejvyšší vrchol


Tento portál světla má napojení na celý Vesmír a 9.dimenzionální mřížku naší sluneční soustavy. Každý den přes všechny již otevřené portály proudí pomoc. Naplňuje se Boží plán na Zemi. Stvořitel


Takový je boží plán
boží rukou vykonán

projevená láska boží
jako velká kresba ona slouží

všechny tahy kresby smělé
vede samo srdce vřelé

ony samy žhnoucí dráhy
důkazem jsou boží snahy

ony samy žhnoucí dráhy
jimi prostor zaklenutý

ony samy žhnoucí dráhy
jeho žhavým srdcem kuty

ony samy žhnoucí dráhy
nestůj v chladu nepohnutý

/neb ten žár i tebe
do pohybu nutí/

jen tvé srdce láskou vřelé
uslyší ty rány smělé

žhavé srdce
žhavé rány
ty co kujou smělé plány

žhavé srdce
žhavá rána
smělá kresba
dokonána

takový jest
boží plán
být v tvém srdci
dokonán

jedné lásky
jeden pán

jedné lásky
jeden plán

věčně tepe srdce boží
věčně boží plán
nechť je v tobě
dokonán

Amen


Kolem vrcholu hory Vitoša se tvoří veliký kruh, uvnitř stojí Archanděl Uriel a vně kruhu anděl Sofie. Jako hrnčíři dlaněmi vytahují široký sloup světla.

Vše má svůj smysl.

Z portálu se uvolňují ve víru světelné prameny a zasahují Rusko, Moskvu, Kreml. Je to důležitý portál pro pravoslaví – bulharské, ruské a jiné. Čistí do hloubky hruď, plíce, dech a duch člověka i církve, všude proudí uzdravující energie. Zasahuje hluboké temno, čistí se historické kanály, všechno temné se prosvětluje.

Z Vitoše se zvedá světelná pyramida a propojuje se s pyramidou ve středu Země. Mění se barvy světle zelená se světle modrou, potom nastupuje Sofiina žlutá s fialovou.

Tepající očistné proudy uzdravují Evropu. Je to dnes operace Země – Země leží na křišťálovém lůžku a silná energie Mistrů, Atlanťanů, Venušanů a Plejáďanů léčí nás i celou Zeměkouli. V kruzích je vše spojeno zlatou nití, zlatým pásem a touto zlatou cestou je energie rozesílána všude, kde je potřeba.

Pověření mohou léčit a pomáhat – to je připomínka pro ty, co si ještě pořád málo věří.

Léčení skrze Stvořitele a Mistry má velikou sílu. Nepodceňujme ji, zacházejme s ní zodpovědně.

„Mám vás moc rád.“ Stvořitel

Amen