Stockholm (SWE)

  • Datum otevření: 21. 8. 2022
  • Poselství: Odvaha k odevzdání
  • Patronace: Archanděl Chamuel, Sáva
  • Barva: bílá vysokého jasu
  • Místo: nádvoří královského paláce


Posláním tohoto portálu je tvořit další průchod do věčnosti. Tudy přichází vydatná pomoc z Vesmíru. Je to pomoc Vesmírné rady pro tento přelomový čas přesunu Země do 5. dimenze. Portál podporuje proces přepólování Země s průvodními klimatickými změnami. Vše dosavadní se hroutí a přichází podpora z Vesmíru, energetické proudy světla pro Zemi. Navyšují se vibrace potřebné k probuzení lidí na Zemi.


Odvaha k odevzdání

odevzdej vše
co tvé touze brání
odevzdej také
všechna svá přání

odvaha k odevzdání

jen čistá pak duše
v mnohém odlehčena
svobodně dýše
tíhy té zbavena

odvaha k odevzdání

prokaž jak toužíš
jen sám po sobě
tvůj život zrcadlem
v té čisté podobě

odvaha k odevzdání

nalezni odvahu
k odevzdání
odlož vše co tobě
zřít brání

odvaha k odevzdání

tvůj život obrazem
radost tvá
jemu barev dává

odvaha k odevzdání

poznej sám kdy
podoba je pravá

Amen


Na nádvoří královského paláce stojí rada složená z Mistrů, pozemských světlonošů, zástupců galaktické rady, Venušanů, Plejáďanů. Stojíme mezi nimi jako rovnocení zástupci Země. Držíme se za ruce v očekávání, co se bude dít.

Shora přichází veliké požehnání naší práci.

Chaos na nádvoří se přes nás uklidňuje a skrze sloup zlatého světla se propojuje Země s Centrálním Sluncem. Ve vertikále probíhají ozdravné procesy do minulosti i budoucnosti a vše se ukotvuje v přítomnosti. Ve světelném válci se otáčí spirála, je léčivá a propojená s lidskou šroubovicí a plyne z ní Stvořitelova láska jako bytostná substance stvoření. Vnímáme vysoké vibrace a vrníme jako kočky tuto frekvenci stvoření.

Patroni drží světelný štít a ochraňují portál, temné síly ztrácejí moc, kroutí se, škubou, rozpadají se v prach, stávají se naprosto neškodnými.

Čistí se vody pozemské i vzduch, Země dýchá krásným, čistým a hlubokým dechem. Země je prostoupena vděčností, pokorou a soucitem se vším stvořením. Dech je tento portál.

„DECH, DUCH – TO JE ŽIVOT. Je to můj dar vám. Dýchejte, to je moje poselství. Jste bytosti napojené na můj dech.“

Děkuji, miluji, dýchám

Děkuji, miluji, dýchám

Děkuji, miluji, dýchám

Amen