Stonehenge (GRB)

  • Datum otevření: 7. 7. 2022
  • Poselství: Pramen Věčné Blaženosti
  • Patronace: mistr Woosloo, paní Darja
  • Barva: průzračná modř oceánů, zlatá jiskra sluneční
  • Místo: Salisburská Pláň, (Salisbury Plain in Wiltshire), Velká Británie


Je to observatoř s napojením na celý vesmír a všechny planety našeho planetárního systému Sluneční soustavy. Aktivace tohoto portálu je důležitá pro rovnováhu na Zemi, klidné přepólování a stabilizaci energie vzestupu. Došlo k aktivaci 9. dimenzionální mřížky, pak se přidala krystalická mřížka a pak kolektivní vědomí lidstva. Celý Vesmír nás podporuje a miluje. Zde se otvírá Brána moudrosti. Návštěvou portálu v Bosně, na Olympu a Stonehenge se otvírá moudrost duše daného účastníka.


Cesta jest má věčné blaženosti

touha má
té síly
v srdci dosti

cesta jest má věčné blaženosti

tak tělo mé putující
naslouchá touhy šeptající

cesta jest má věčné blaženosti

v něm pramen touhy
vyvěrá
v nekonečna on se
rozlévá

cesta jest má věčné blaženosti

tak každý krok
tak každé pomyšlení
naslouchej pramene
tichá je touha
po zaznění

cesta jest má věčné blaženosti

tak pramen řeky
ze země vyvěrá
vlévá se v moře
mění se v oceán

cesta jest má věčné blaženosti

tak pramen touhy
ze srdce vyvěrá
vlévá se v moře
mění se v oceán

věčné blaženosti

Amen


Otevírá se brána jemného světla.

V nekončící spirále jsou shromážděni všichni Mistři, co kdy žili na Zemi.

Pevný zlatý hrot se zanořuje do Země a do vesmíru se otevírá jako zlatý trychtýř.

Všechna zúčastněná srdce tvoří jemnohmotnou energii.

V portále se proměňují barvy, nejvíce zlatá v modrou a naopak.

Probíhají tu dějinné procesy – zemětřesení, větrné, vodní a ohňové vlny, tuhnutí, zkamenění, čas ničeho a nikoho, nový začátek, to vše k probuzení lidstva. Také se divoce tančí, raduje, oslavuje…

Stvořitel se zjevuje jako absolutní počátek všeho.

Ve své auře máme načteny své blízké a své učitele. Jsme poléváni živou vodou a zasypáni hvězdným prachem. Je to hromadná očistná koupel v živé vodě a boží milosti.

Temno se valí ze středu Země a promíchává se s vesmírným zlatem. Vzhůru vzlíná jasné jemné světlo a v portálu se otevírá BRÁNA MOUDROSTI.

Je tu ticho, klid, kontemplace, jen tepe srdce Země a plyne věčný život.

Jsme součástí věčnosti a koncentrace moudrosti nedovolí zahynout. Jsme jedno a ve všem obsaženi. Pukají obruče nesvobody a strachu. Jsme pomazáváni vonnými mastmi a esencemi, jsme plni vděčnosti.

Stvořitel se raduje a s láskou na nás pohlíží. Dostáváme zlatou pečeť na čelo. Každý, kdo potřebuje, se přichází očistit, okoupat v živé vodě.

„LÁSKU JSEM VÁM DAL, JEZTE JI KAŹDÝ DEN, POMAZÁVEJTE SE JÍ KAŹDÝ DEN, ZPÍVEJTE JI KAŹDÝ DEN A ROZDÁVEJTE JI KAŹDÝ DEN!“

Amen