Sveti Jure (HR)

  • Datum otevření: 21.10. 2022
  • Poselství: Boží oko
  • Patronace: Archanděl Metatron, Panna Maria
  • Barva: bílá vysokého jasu
  • Místo: Sveti Jure (Svatý Jiří), Pohoří Biokovo, Chorvatsko


Portál světla na Bjokovce je vyjímečný svým postavením, je spojen se světlem archanděla Metatrona a s jeho pochodní, bude čistit celé pobřeží i vnitrozemí Chorvatska. Vysokovibrační světlo arch. Metatrona a láska Paní Marie je zárukou vstupu do 5. dimenze navýšením vibrací na Zemi. Stvořitel


Nad tebou já bdím
božím okem svým
v pravdě tebe zřím

hledím tak na tebe
do hlubin duše tvojí
pohleď ty na nebe
ten pohled dvé
v jedno pojí

ta klenba nebeská
to má zřítelnice
pohlédni do hlubin
nehledej mne více

nad tebou já bdím
božím okem svým
v pravdě tebe zřím

pohleď ty na nebe
pohled můj
to světlo putující
odráží obraz tvůj
na mé zřítelnici

nad tebou já bdím
božím okem svým
v pravdě tebe zřím

všechna ta zrcadla
světa pozemského
odráží jen část
světla mého

pohlédni na obraz
v zřítelnici mojí
v pravdě stvořen jsi
sám jedním obrazem
lásky však trojí

Amen


Archanděl Metatron stojí rozkročen nad celým pohořím Biokovo, otočen k pobřeží.

Barva moře pableskuje s každou vlnkou, Slunce se zmnožuje na mořské hladině.

Moře, lůno stvoření, tady počal život a všichni mořští živočichové posílají obnovený život na pevninu. Na hranici mezi mořem a pevninou se tančí – najády, mořské panny, delfíni, velryby a akvabely ve vodě a víly a lidé na souši.

Obrovské Slunce se koulí po vodní hladině, vysílá slastnou pohodu pro lidskou duši.

Bílá, modrozelená, zlatá.

Vzedmou se veliké vlny a omývají všechno lidské. Moudrost moře klidní všechno rozbouřené, protože moře rozumí klidu i veliké bouři. Bóra, Jugo, Mistral a Marin jsou bratři větrníci, kteří pomáhají všechno čistit a doprovodit plachetnice bezpečně do přístavů i míchat v mořském hrnci obrovské vlny a posílat lodě ke dnu.

Vír, který povstává nad pevninou i mořem se zvedá až do vesmíru a jeho trychtýř dosahuje až k Centrálnímu Slunci. Tento děj provází velmi teplá a něžná energie.

„Člověče, polož se na vlny života. Nech se nést mými vlnami a spoj se se stvořením, tak jak se rodilo v teplém oceánu. Jsi maličký, jako ta každá vlnka a jsi zároveň celý širý oceán. Sluncem se dotýkám Země i moře a ty buď jen otevřen.“

„Moje místo je ve tvém srdci!“

Amen