Talin (EST)

  • Datum otevření: 7. 4. 2022
  • Poselství: Síla Ducha Svatého
  • Patronace: Archanděl Gabriel
  • Barva: záře sněhobílého plamene
  • Místo: v kostele Ducha Svatého (Püha Vaimu kirik)


Všechno, co se děje v Trojici, Otec, Syn a Duch svatý je jednota, stabilita a síla, toto Estonsko potřebuje. Spojením Talin, Kyjev, Moskva se otevřela další Brána světla pro stabilitu celého světa. Tady se ukotvíte a budete stabilní a spokojení. Stvořitel


Síla která hmotu váže

bez ní člověk sám
nic nedokáže
světlo z hvězd
tak v tobě nekonečně
přiblíženo
sférickými tvary
tělo tvé prostoupeno

silou ducha svatého
samy hvězdy propojeny

nesouc sebe samy
s tebou pobratřeny

síla která hmotu váže

pulzující slunce ducha svatého
tak hmota povstává
a nové podoby ona nekonečně
dostává

přichází a odchází
tak světlo pulzujíc
bytí tvé provází

slunce ducha svatého
nekonečně vzdáleno
však v tepu srdce tvého
opět nalezeno

světlo které hmotu váže

tvé srdce slyší
jak zní tato záře

ty nejmenší části hmoty
co hvězdy září do temnoty

síla která hmotu váže

ta samá je váže síla
to tanec a zpěv
božího díla

světlo z ducha
hvězdám předává se
tak hvězdy
tobě zpívají o boží kráse

tak hvězda tvé duše
pase svoje stádo
v krajině těla tvého
světlem ducha
o něj dobře postaráno

to je ta síla která hmotu váže
tvá mysl v hmotě usazena
její síla však
jest duchem stanovena

každá tak myšlenka
nese sílu ducha
mocná je světla toho síla
svět pak svěcením božího díla

Amen


Kolem zvonice ve výšce se roztáčí kužel světla nahoru i dolů, vane silný vítr, je to vítr změn.

K přístavu se natáčí kužel světla, přístav je přístavem ve všech významech toho slova, plno lodí, chaos na moři, veliké vlny, střelba, dobývání, obchodování, zmatení jazyků, bída i prosperita, válka, temno i uklidnění. Estonci jsou důležití v rusko-ukrajinském konfliktu, mají bohatou zkušenost s Rusy i s ostatní Evropou. Umí porozumět oběma stranám i evropským zájmům, jsou ukotveni v přístavu dějin.

Talin je jako skála, jako maják pro zbloudilé, přes ně se západní státy učí respektovat východ.

Je to brána k míru a mírovým jednáním.

Tmavě modrá se proměňuje ve sněhobílou. Očista silným větrem od moře a mořskou vodou, také bělostnou pěnou vln.

Portálem prostupuje Svatý Duch a rozžehuje boží jiskru v srdcích Estonců a dále i za hranicemi státu.

Opět se zvedá silná vlna od talinského kostela do západní Evropy, lidé ji vnímají, otřásá jimi a oni se rozpomínají na minulé světy a probouzejí se z dlouhého otupění.

V Talinu kvetou narcisy. Květy se rozšiřují do Dánska, Švédska, Finska, Německa, Ruska, Pobaltí. Ta vůně zasahuje buněčnou paměť a lidé nasávají božství a řád stvoření.

Stvořitel žehná a vtiskává do jarní přírody ještě silnější tvořivou energii, aby ji viděli a cítili všichni, kteří po tom touží.

Objevuje se světle modrá, ležaté osmičky se zvětšují a nastává klidná, tichá radost.

Všichni pociťujeme velikou milost.

Ve zlatém odlesku ozvěna nese vše daleko do vesmíru.

Amen