top of page

Varšava (POL)

  • Datum otevření: 21. 2. 2022

  • Poselství: Znamení přítomnosti Boží, štít Archanděla Michaela

  • Patronace: Archanděl Michael

  • Barva: královská modř, žluť zlatistého pylu

  • Místo: nádvoří Královského hradu (Zamek Królewski)

V tomto portále se čistila karma polského národa a celé krajiny. Ukazuje lidem cestu, sjednotily a zjemnily se energie, je velmi důležitý a potřebný pro Polsko. Polský národ je velký, suverénní a podnikavý. Prociťte velikost Ducha národa, posilní vás a dostanete víru v moji pomoc.

 

Stvořitel

 

Všechny portály jsou otočeny k Varšavě.

Kolem portálu jsou shromážděni Mistři. V portálu je celá církev a dokola jdou velká procesí – liturgické průvody živých i mrtvých. Oživuje se velká bolest – židovské trauma z německé i ruské strany.

Proudy léčení se rozbíhají na západ i na východ.

Z portálu se rozšiřuje světelný talíř, roztáčí se do světa a zároveň stoupá vysoký sloup Světla do modré vesmírné klenby. Nade vším stojí rozkročen Archanděl Michael.

Z portálu se odvíjí spirála. Ženy klečí a modlí se, muži a děti stojí v zástupu – v jakési frontě na zrušení karmy. Každý dostává na čelo zlatou hvězdu jako znamení, že je očištěn a osvobozen. Najednou se vzedme obrovská vlna a hrne se do koncentračních táborů. Čistí se hromady kostí, hromady tkání jsou ošetřeny božskou substancí, hromady těl se proměňují ve hvězdný prach.

Hromady traumat se čistí Boží Láskou.

Hromady utrpení se proměňují v Lásku.

Koncentrační tábory se mění v rozkvetlé louky, kde poletují motýli, včely a jiný hmyz. Čistí se a čistí, prostor se proměňuje zlatistou žlutou, léčivá energie se šíří celým Polskem a pak i za hranice. Kavalce v táborech hoří fialovým plamenem, děti z táborů se objímají se svým Otcem nebeským a dostávají polibky od Matky Marie. Ostnatý drát se mění ve vítr, proudí čerstvý vzduch a dává nadechnout živým i mrtvým, roztahuje plíce sevřené strachem a plní je Božskou Matérií a pocitem bezpečí. Všechny prostory postižené válkami jsou kropeny Živou Vodou.

Faleš se mění v Pravdu.

Strach se mění v Lásku.

Dogmata se proměňují ve Svobodu.

 

Dým se mění v Zář.

Zbraně se mění v Plody.

Slzy smutku a utrpení se mění v slzy Radosti a Vděčnosti.

Z portálu ve varšavském hradu jde do Vesmíru jeden velký hluboký Nádech pro Polsko a celou Zemi. Výdech uvolňuje vše, co už neslouží. Všechny kostely a chrámy se připojují k portálu, lidé tančí a shora jsou zasypáváni hvězdným prachem.

V portálu tepe veliké srdce.

 

Amen

bottom of page