top of page
Kyjev.jpeg

Kyjev (UKR)

  • Datum otevření: 7.3. 2022

  • Poselství: Radost z poznání

  • Patronace: Archanděl Rafael

  • Barva:

  • Místo: Náměstí Nezávislosti, (Майдан Незалежності, Majdan Nezaležnosti), u sochy Berehynie

V tomto portálu probíhá všechna očista, harmonizace, zrušení veškerého smutku a beznaděje. Probíhá přes celý Kyjev a celou Ukrajinu. Nad vším bdí Berehynia – symbol nezávislosti, aby se lidé osvobodili a spojili se se svým středem v modlitbě za mír, nezávislost s vírou ve šťastný život Ukrajiny i svůj.

 

Stvořitel

Jsem Rafael - léčitel, všem, kteří se se mnou spojí v Kyjevském portále, posílím tělo i ducha.

Vše bylo zahalené temnotou a strachem z války, ale i nesvobody jednotlivých lidí a národa. Je potřebné očistit krajinu od manipulace zvenku, ale i zevnitř. Prosíme o pomoc, o modlitbu pro Ukrajinu a její lid. Všichni Mistři a Světelné bytosti.

Na Náměstí Nezávislosti nad nově vznikajícím portálem se okamžitě utvoří klenba, která nedovolí proniknout střelám letícím kolem. Z portálu letí Archandělé jako poslové míru směrem do Kremlu.

Z portálu se vzedme obrovská vlna, jež otřese mocnými tohoto světa.

Vlna otřese všemi i v portále, jsme pevně propojeni a odoláváme síle této mocné vlny. Stvořitel vkládá mezi nás svou dlaň – pomocnou ruku, ve které hoří srdce. Všichni žasneme nad Jeho mocí, mocností, velikostí, padáme v úžasu na kolena a tečou nám slzy.

„Pracujte, mé ruce jsou vám ku pomoci.“

Na náměstí na Majdanu, jako na divadelní scéně, se odehrávají nájezdy Mongolů, bitky a bitvy, přeženou se tu rudoarmějci a nacisti, hladomor, bída, zkáza, smrt.

Ukrajinský národ je zdecimovaný,  dál žije svůj všední porobený život a v pokoře obdělává půdu. Ukrajinská duše je zdeptaná historickými událostmi, touží však přežít a vychovat své děti.

Teď je okamžik, kdy se má postavit zlu, modlit se a prosit o odvahu. Chce se po nich říci zlu velké NE, je to přerod jejich duší. Říkají NE za všechny porobené národy. Touží splynout s půdou, být s ní v souladu a obdělávat ji, ale chce se po nich jasný postoj.

Vlna se rozšiřuje na celou Ukrajinu, Rusko, Slovensko, Česko a pokračuje na celou Evropu a zbytek světa. Je to vlna od portálu – světelná, zvuková, jakoby rázová vlna. Jde po celé Zemi a proměňuje svět. Všude létají andělé a všechny světelné bytosti, něco se děje, velká proměna, barvy se mění jako bláznivé.

Země ve vesmíru září touto událostí, ta vlna se dotýká všech srdcí tohoto světa, mnozí se diví, jsou překvapeni a nerozumí, ale jsou zasaženi, někteří pláčou.

V našem kruhu je křtitelnice a Boží ruka křtí Nový Svět. Jsme pokropeni Živou vodou a skrze nás všichni ostatní – v Kyjevě, na Ukrajině, v Rusku a na celém světě.

Stvořitel žehná novému portálu a celému světu.

Archanděl Michael létá nad námi a ohlašuje tuto novinu všem.

Vstáváme z pokleku, děkujeme Stvořiteli a Stvořitel děkuje nám.

SVĚT JE JINÝ.

Amen

bottom of page