top of page

Prešov (SK)

  • Datum otevření: 7. 7. 2020

  • Poselství: Tanec Života

  • Patronace: Archanděl Metatron

  • Barva: oranžová

  • Místo: Nachází se na soukromém pozemku v Prešově

První portál otevřený na Slovensku svou silou spočívá v umění učit se rovnováze. Nalezení důvěry k vlastnímu středu, jako opěrnému bodu pro každý životní krok. Život je cesta, na níž jsme stále v pohybu, ať už to vnímáme nebo ne. Je na každém z nás, jaký bude mít jeho pohyb charakter. Je to Tanec Života ve všech svých podobách. Stabilita a pevnost vycházející z vlastního středu v rovnováze s neustálými proměnami a pohyby života.

Já jsem archanděl Metatron, stojící nejblíže Božího trůnu. Jsem patronem Prešovského portálu světla.

Tento portál oplývá všemi tóny oranžové barvy, stejně jako mé paprsky. Světelný portál přináší nyní celému Slovensku potřebnou stabilitu, sílu, útěchu a bezmeznou lásku. Jedná se o jeden ze symbolů, který bude hrát velikou roli v přechodu Země do vyšších vibrací. Tento portál bude udržovat naději v nelehkých časech a víru, že vše se v dobré obrátí, budou-li naše srdce i myšlenky čisté. 

 

A tak se staň.

 Ať stabilita, síla a zázemí doprovází Vás na cestě za lepšími zítřky v souladu s božím plánem.  Amen

Omlouváme se, přesné místo není určeno, jedná se o soukromý pozemek.

bottom of page