top of page

Halenkov

  • Datum otevření: 8. 8. 2020

  • Poselství: Léčení těla i ducha

  • Patronace: Archanděl Rafael

  • Barva: zeleň smaragdu

  • Místo: Nachází se na soukromém pozemku v Halenkově

Halenkovský portál světla byl otevřen jako jeden z nástrojů, který bude nápomocný lidem a planetě Zemi při přizpůsobování se nastávajícím změnám, které se nezadržitelně blíží. Lidstvo projde kompletní transformací, která je nevyhnutelná při záchraně lidské rasy jako takové.

Kdokoliv se bude nacházet v blízkosti tohoto portálu světla, či se na něj mentálně naladí, bude u něho započat automatický přechod z uhlíkového těla na tělo krystalické. Fyzické i psychické problémy začnou mizet a zahájí se proces obnovy a regenerace všech buněk v těle. Lidské schránky se začnou převibrovávat na vyšší vibrace, začnou se rozpomínat na svou pravou podstatu a začnou se probouzet skryté talenty vlohy a schopnosti.

 

Já jsem archanděl Rafael, světelná bytost, vyskytující se v blízkosti Božího trůnu. Nyní jsem k Vám sestoupil na Zemi, abych přinesl lidstvu pomoc, naději a léčení.

S nebývalou vděčností a úctou nyní předávám tento světelný portál Matce Zemi a všem jejím dětem.

Nechť každá nízká a negativní vibrace se v jeho útrobách rozplyne.

Nechť každý nepoctivý či nekalý záměr se zde přetransformuje na čisté světlo.

Nechť tento portál navždy vyzařuje ozdravné a konejšivé smaragdové světlo.

Nechť tento portál slouží pro nejvyšší dobro všech až na věky věků.

 

S požehnáním

Váš milující archanděl Rafael

Omlouváme se, přesné místo není určeno, jedná se o soukromý pozemek.

bottom of page