top of page

Moskva (RUS)

  • Datum otevření: 21. 3. 2022

  • Poselství: Síla hnutí boží vůle, hvězda duše

  • Patronace: Petr Veliký, Archanděl Chamuel

  • Barva: bílé světlo ve zlátnoucím poli, rubínově červená

  • Místo: Rudé náměstí, pod středovou nejvyšší kopulí chrámu Vasilije Blaženého

Velké Rusko, symbol moci. Čistí se trápení matky-Matky Země, dětí, útrapy minulosti, válek, útlaku, chudoby, bídy. Hrdost a pýcha se mění v pokoru, vděčnost a lásku. Posilněte se silou a majestátností této krajiny a odevzdejte jí Lásku a Světlo.

 

Stvořitel

Světelný sloup se spirálovitě roztáčí nahoru i dolů a celá Rus upírá zraky s nadějí ke chrámu. Okamžitě dochází k propojení Ruska, Evropy a Asie.

Vše náhle ztichne a znehybní na dlouhé vteřiny a minuty, jakoby se musela znovu načíst veškerá data všeho dění.

Vlna ticha se rozlévá na všechny strany, také na Sibiř a Dálný východ. V té nehybnosti celý vesmír čeká, co se bude dít.

Archanděl Chamuel posílá do středu portálu energii, v portálu dýcháme zhluboka a celá Rus a celá země se teprve nadechne.

Z chrámu stéká krev, tečou proudy krve po celém Rudém náměstí, teče mnoho a mnoho krve.

Poté, co z chrámu steče všechna krev, chrám zbělá a kopule věží zezlátnou.

Na Rudém náměstí se odehrávají bitvy, mučení, popravy. Obyčejní podrobení lidé uklízejí mrtvé, části těl a smývají krev.

Jsou ochromeni, jsou strnulí strachem, ten se jim zapisuje do každé buňky v těle. Armáda dupe lidem po rukou a oni klopí hlavy, nepláčou, zatvrzují se jim srdce, jejich srdce dostávají kamenný obal. Oči nevidí skutečnost, jen film, který jim vládce promítá, oči jsou hluboce slepé.

V kamenném srdci je malinkatá nepatrná živá boží jiskra. O TU TEĎ JDE.

Obrovská bolest se hrne z lidí ven, podlamuje jim nohy, oni nemohou stát, padají, ležíce prosí o Milost boží.

Stvořitel posílá milost a milosrdenství. Lidé pláčí a pláčí, z těch slz je veliká řeka, která čistí a odplavuje bolest celého Ruska, po němž tečou veliké řeky pláče. Mohutné řeky tečou až na Sibiř. Tečou přes miliony mrtvých, umučených.

Ten proces je velmi dlouhý, nejde to zastavit.

Mrtví jsou proměněni v prach a tento prach odnáší voda.

Mrtvé matky objímají své mrtvé muže a mrtvé syny, vše se pozpátku čistí Láskou, která začíná proudit, ruská země se uzdravuje.

Z Moskvy a ze Sibiře září veliké zlaté koule.

Portál je otevřen, práce ještě probíhá a bude probíhat.

Stvořitel žehná Rusku a každému zde a v srdcích lidí se zažehává boží jiskra. Tento portál je největší úkol, nejbolestnější místo a zároveň největší naděje pro lidstvo.

Zlaté koule se koulejí na všechny strany, jedna přímo do Prahy. Praha v tomto spojení pomáhá víc, než si umíme představit.

Dostáváme příslib od Stvořitele, že nás nikdy neopustí a jeho Láska je všudypřítomná a navždy přislíbená.

STVOŘITEL VÁS MILUJE.

Amen

bottom of page