top of page

Svatý Hostýn

  • Datum otevření: 9. 9. 2020

  • Poselství: Ochrana Matky Boží

  • Patronace: Panna Maria

  • Barva: Bílé světlo zářící barvami duhovými

  • Místo: Mezi stromy nad Vodní kaplí

Hostýnský portál světla je mimořádný pro ty, kdo potřebují ochranu Boží moci a neví si rady se svým životem. Matka Boží naplňuje svými energiemi tento portál i všechny, kdo do něj vstoupí, jsou pod její ochranou a v milosti Boží. 

Paní Marie

Další významný patron Hostýnského portálu je mistr Kumeka, který k nám sestoupil z jiných vesmírů a bude již navždy při nás stát. Pomáhá nám při očistě od cizích entit, odstraňování implantátů a pojistek.

Bůh – Stvořitel – Tvůrce Všehomíra vám, milovaní, žehná, chrání vás i vaše blízké, konejší, podporuje, uzdravuje a laská svými zářivými průzračnými duhovými paprsky. „Vy jste Já, Já jsem Vy! Tak tomu jest, bylo i bude!“

bottom of page