top of page

Talin (EST)

  • Datum otevření: 7. 4. 2022

  • Poselství: Síla Ducha Svatého

  • Patronace: Archanděl Gabriel

  • Barva: záře sněhobílého plamene

  • Místo: v kostele Ducha Svatého (Püha Vaimu kirik)

Všechno, co se děje v Trojici, Otec, Syn a Duch svatý je jednota, stabilita a síla, toto Estonsko potřebuje. Spojením Tallin, Kyjev, Moskva se otevřela další Brána světla pro stabilitu celého světa. Tady se ukotvíte a budete stabilní a spokojení.

 

Stvořitel

Kolem zvonice ve výšce se roztáčí kužel světla nahoru i dolů, vane silný vítr, je to vítr změn.

K přístavu se natáčí kužel světla, přístav je přístavem ve všech významech toho slova: plno lodí, chaos na moři, veliké vlny, střelba, dobývání, obchodování, zmatení jazyků, bída i prosperita, válka, temno i uklidnění. Estonci jsou důležití v rusko-ukrajinském konfliktu, mají bohatou zkušenost s Rusy i s ostatní Evropou. Umějí porozumět oběma stranám i evropským zájmům, jsou ukotveni v přístavu dějin.

Tallin je jako skála, jako maják pro zbloudilé, přes ně se západní státy učí respektovat východ.

Je to brána k míru a mírovým jednáním.

Tmavě modrá se proměňuje ve sněhobílou. Očista silným větrem od moře a mořskou vodou, také bělostnou pěnou vln.

Portálem prostupuje Svatý Duch a zažehává boží jiskru v srdcích Estonců a dále i za hranicemi státu.

Opět se zvedá silná vlna od tallinského kostela do západní Evropy, lidé ji vnímají, otřásá jimi a oni se rozpomínají na minulé světy a probouzejí se z dlouhého otupění.

V Tallinu kvetou narcisy. Květy se rozšiřují do Dánska, Švédska, Finska, Německa, Ruska, Pobaltí. Ta vůně zasahuje buněčnou paměť a lidé nasávají Božství a řád Stvoření.

Stvořitel žehná a vtiskává do jarní přírody ještě silnější tvořivou energii, aby ji viděli a cítili všichni, kteří po tom touží.

Objevuje se světle modrá, ležaté osmičky se zvětšují a nastává klidná, tichá radost.

Všichni pociťujeme velikou milost.

Ve zlatém odlesku ozvěna nese vše daleko do vesmíru.

 

Amen

Talin (2)_edited_edited.jpg
bottom of page