top of page

Budapešť (HUN)

  • Datum otevření: 21. 4. 2022

  • Poselství: Dar času

  • Patronace: Archanděl Sandalfon

  • Barva:

  • Místo: Náměstí Hrdinů  (Hősök tere)

Je to portál lásky, pokory a vnitřní síly, roztočil se nad celou Budapeští a Maďarskem. Je pilířem stability a síly, vše je ve znamení krvi a srdce. Úlohou je přijímat jinakost a nesoudit. Sloup lásky a porozumění nese poselství míru a lásky. Stvořitel

Archanděl Gabriel je u své sochy nahoře, vpředu Archanděl Sandalfon a za námi veliký Archanděl Metatron.

 

Střídá se tu nervozita i uklidnění, poté uzemnění a napojení na Centrální Slunce. Cítíme velký tlak na náš kruh, archandělé nás ještě více ukotvují.

Krev a Slunce, vše je ve znamení krve a Slunce.

Maďarům nikdo nerozumí a ani oni sami sobě nerozumějí. V dějinách ztratili kus sebe a od té doby hledají a potřebují pomoc začlenit se mezi ostatní národy a státy. Potřebují uklidnit zmatek ve svých srdcích. Bez čištění Maďarska nelze dát do pořádku východní Evropu.

Maďaři potřebují přestat bojovat a mají jen přijmout boží sílu a boží stvoření. Je to úkol pro nás pro všechny. Vše se točí ve velikém víru. Je to velký úkol pro nás a pro celý svět – přijmout jinakost. Každý u sebe a pak i u druhých. Nesoudit.

Z našeho kruhu se zvedá sloup světla až do vesmíru do vysokých dimenzí a skrze něj žádáme o pomoc pro Maďarsko. Spouští se energetický světelný sloup lásky a porozumění. Všichni v kruhu vibrujeme, vibrace jsou silné, propojujeme se navzájem přes srdce a můžeme tak zprostředkovat Stvořitelovo poselství míru a lásky. Shora skrze nás tepe srdce vesmíru a vše se zalévá boží láskou.

Klid, odpočinek, harmonie je to, co maďarská země potřebuje a s ní celý svět. Maďaři byli vždy v útočné či obranné pozici, neznají tuto úlevu, kterou teď prožívají poprvé. Začínají dýchat a do každé buňky nadechují boží lásku, klid a bezpečí.

Mění to jejich buněčnou paměť. V dlaních a na hlavách jim vykvétají lotosové květy. Zapomněli, že si zaslouží boží lásku.

Maďarsko cítí velkou úlevu, a ta se rozlévá do celé Evropy. Evropa se raduje, nadechuje a šíří vibrace lásky po celé Zemi.

„Nebuďte malověrní. Boží lásky je dostatek pro všechny a v každou chvíli. Miluji vás.“

bottom of page