top of page

Svatý kopeček u Olomouce

  • Datum otevření: 10. 10. 2020

  • Poselství: Pomoc pro lidi i zemi

  • Patronace: Svatá Trojice

  • Barva: barevně proměnlivý

  • Místo: V blízkosti aleje před vstupem do kostela

Portál světla je mimořádný svým napojením na celý vesmír i vysoké dimenze. Je to portál informační. Je to mimořádná pomoc pro lidi i zemi. Poskytuje náhled na situaci i návody, jak se v této přelomové době chovat, hlavně jak myslet a jak svým myšlením a nastavením pomáhat sobě, rodině, společnosti i celé zemi. Být nápomocen při vstupu do 5.dimenze.

Rada Starších

 
Portál světla je žehnající a předávající toto požehnání všem lidem na Zemi. Podporuje jejich víru ve spravedlnost i touhu, že svět bude bez válek a nemocí, plný lásky, radosti a vděčnosti. Vše máme ve svých rukou i mysli.

 Paní Marie

bottom of page