top of page
Pyramida slunce.jpeg

Pyramida Slunce (BIH)

  • Datum otevření: 7. 5. 2022

  • Poselství: Síla Tvorby Lásky Boží

  • Patronace: Serapis Bey, Vesna

  • Barva: zlatobílá vysokého jasu

  • Místo: Pyramida Slunce v údolí Ravne Bosna

Tento portál na Sluneční pyramidě v Bosně je jeden z nejdůležitějších pro vstup Země do 5.dimenze. V tomto portálu došlo k aktivaci záchranného programu pro Zemi. Tato pojistka byla vložena již před miliony let. Už mnohokrát měla Země blízko k vzestupu, ale až teď došlo k aktivaci tohoto programu pro Zemi. Naposledy se to nepovedlo v Atlantidě.

Aktivace začala vložením symbolu do křišťálového obelisku ve středu pyramidy. Tím se aktivovala Sluneční pyramida a vytvořil se sloup světla ze středu země do vysokých dimenzí do Vesmíru. Zároveň se aktivovaly i pyramidy Měsíce a Lásky. Aktivací těchto 3 pyramid se začaly řetězovou reakcí aktivovat i všechny pyramidy na Zemi v Gíze, Jukatánu, Velikonočních ostrovech, pyramidy na pólech, chrámy v Himaláji atd. Propojila se všechna energetická místa v průsečících drah nad Zemí a rozsvítila se celá krystalická mřížka kolem Země. Zároveň se na začátku aktivace světelného portálu harmonizovala žensko-mužská energie, která pokračovala na celou Zemi.

V portálu se roztáčí veliký vír mistrů a andělů, ve velikém kruhu se zvedá světelný sloup kolem pyramidy. Zem, nitro Země ožívá, probouzí se. V největší Slunečné pyramidě tepe srdce a začínají se tu pohybovat lidé – dávné naše minulé životy i spřízněné duše z Atlantidy a všichni korzují do spirály. Nad každým se utvoří světelný sloup, je to jako shromáždění světla.

Pyramida se propojuje s vesmírem tenkou stříbrnou či zlatou nitkou. Celý vesmír je ve střehu, sleduje ten obrovský světelný sloup nad celou pyramidou. Jsme zváni dovnitř, dějí se tu různé léčivé procesy, modlitby, afirmace, posvátná geometrie. Menší pyramidy okolo se probouzejí, všude se pracuje.

Stvořitel vše prostupuje Láskou: „V pyramidách tepe mé srdce.“

Vlny zlaté a růžové se šíří do světa po celé planetě a pak i do vesmíru. Tolik lásky a něhy jsme ještě nezažili, dýcháme všichni s pyramidou, s pyramidami, čistí se nám hlava, je nám tu nádherně. Svět na to hledí s vytržením, nechápe, že je to vůbec možné, tolik boží lásky a péče. Země se čistí do hloubky, až do samého středu. Zlo se rozpadá v prach. Temnoty se valí, míchají, rozpouštějí, proměňují v světelné pruty, paprsky.

Hodně lidí na Zemi cítí úlevu a radost.

Stvořitel děkuje za tu práci, za to, kolik lidí bylo přivedeno k obnově a uzdravení Země. Země je položena na zlatý koberec a všichni kolem jí vzdávají úctu. Dostáváme čistou nebeskou energii a jasnou mysl.

„NEPOCHYBUJ“

„DÚVĚŘUJ“

„BUĎ VDĚČNÝ“

Je to výjimečný čas propojení na mřížce Země, kolem svítí modrá a zlatá. Je to propojení se stvořením, se Zemí, jakou kdysi Bůh stvořil. Čas běží tam i zpět, skrz dějiny. Nepopsatelná nádhera se rozlévá všude kolem. Člověk se rozpomíná na svou nesmrtelnost.

Amen

bottom of page