top of page
F3416D08-B80A-4890-B6AB-FFF3099B0988_edited.jpg

Archandělé

Archanděl Metatron nás učí rovnováze, nalezení důvěry k vlastnímu středu, rovnováze s neustálými proměnami života. Když potřebujete stabilitu, jistotu a sílu, určitě vám pomůže Prešovský portál světla, v němž můžete načerpat sílu a světlo do vašeho života, abyste byli v jednotě se sebou samými i se Zemí. Je také patronem světla na Bjokovce v Chorvatsku spolu s Paní Marií. Stal se také patronem v Kongu.

Archanděl Sandalfon pomáhá harmonizovat tělo i ducha a také karmické nezpracované záležitosti. Současně se všem vstupujícím do portálu světla na hradě Kost dostane vymazání karmických uzlů na rovině podvědomí, a tím se očistí a projasní vaše životy. Získáte volnost a lehkost bytí, nový začátek. Je také patronem portálu světla v Budapešti, který je portálem lásky, pokory a vnitřní síly. Stal se také patronem v Zambii u Viktoriiných vodopádů.

Archanděl Michael je nám nápomocen při očistě minulosti až do samotné podstaty problémů, které vás tíží. Je patronem portálu světla na Spišském hradě. Zpracovávají se zde karmická zatížení z minulých životů i z rodových línií, které vám pomohou žít ve světle a lásce. Je také patronem portálu světla ve Varšavě v Polsku a Somálsku.

Archanděl Gabriel disponuje paprskem jasnosti, přináší nové poznání a zpřístupňuje možnosti změny vedoucí k uzdravení ve všech oblastech života. Je patronem Orlovského portálu světla, je to portál očistný, pomáhá k hlubokému odpuštění a navyšování vibrací. Je také patronem portálu světla v Tallinu v Estonsku a Mysu Dobré naděje v Jihoafrické republice.

Archanděl Rafael je patronem světla v Halenkově, kdokoliv se bude nacházet v blízkosti tohoto portálu či se na něj mentálně naladí, bude u něho započat automatický přechod z uhlíkového těla na tělo krystalické. Fyzické i psychické problémy začnou mizet a zahájí se proces obnovy a regenerace všech buněk v těle. Lidské schránky se začnou převibrovávat na vyšší vibrace, začnou se rozpomínat na svou pravou podstatu a začnou se probouzet skryté talenty vlohy a schopnosti. Je také patronem světla v Keni.

Archanděl Uriel nám dává ve známost, že doba se bude rychle měnit, nastanou velké změny v ekonomice, přijdou živelné pohromy. Vše nepotřebné se bude hroutit, nové se začne rodit, i dávná proroctví se budou naplňovat, všem, kdo budete potřebovat, rád pomohu. Budu vám svítit na cestu a vést vaše kroky ke svobodě a obnově dávných hodnot. Je patronem portálu světla na Karlštejně společně s Karlem IV.,  portálu světla Vitoše v Bulharsku se Sofií a také v Mosambiku.

9FADE7F9-4719-4F5D-A264-AC047BC28BBB.png

Archanděl Samuel je patronem portálu světla na hradě v Trenčíně na Slovensku,  pomáhá nám najít svoji sílu a odvahu, nenechat se zotročit. Statečně se postavit za svá práva a svobodu. Světlo do portálu sestupuje z Centrálního Slunce a nabízí sílu bezpodmínečné lásky. Je taky patronem portálu světla v Helsinkách ve Finsku a u největšího baobabu na Madagaskaru.

chamuel.jpeg

Archanděl Chamuel pracuje s růžovým paprskem lásky a činí vše pro nejvyšší dobro všech. Je patronem Zvíkovského portálu světla, kde dostanete tu nejvyšší možnou ochranu. Současně budou vaše těla i mysl naplněné božskou silou i vědomím, že jste milováni a podporováni. Je také patronem portálu světla v Moskvě, Stockholmu a Botswaně.

Archanděl Jofiel nám pomáhá  tvořit si krásnou a radostnou realitu, obklopeni uměním. Podporuje nás a vede k moudrosti, poznání, bádání, k umělecké tvorbě, ale také k trpělivosti, spravedlivosti, toleranci a lehkosti při výchově a vzdělávání dětí. Ať mezi vámi a dětmi vždy proudí bezpodmínečná láska, která upevňuje vzájemné pouto, důvěru, harmonii a štěstí. Je patronem portálu světla v Hradci nad Moravicí i v Kodani v Dánsku spolu s Máří Magdalenou jsou to portály důvěry v Boží pomoc a jeho lásku. Je také patronem v Angole.

Archanděl Zadkiel nám pomáhá najít cestu k sobě i k uvědomění, kdo jsme a co dobrého můžeme vykonat. Pomáhá nám k přeměně těla z uhlíkové podoby na krystalickou. Je velikou oporou pro lidi, kteří touží být svobodní a volní. Pomáhá nám najít rovnováhu v těchto nelehkých časech i správný směr. Je patronem portálu na Lomnickém štítě na Slovensku a taky portálu v Madridu ve Španělsku společně s Paní Nadou. A také v Namibii.

Archanděl Ariel pomůže každému, kdo o to bude stát, ke zdravému sebevědomí a odvaze zhmotňovat své životní poslání, a tím naplnit plán své duše, ke kterému jsme se zavázali. Je patronem portálu světla ve Staré Boleslavi spolu se Svatým Václavem, portálu světla na vrcholu Moldoveana  v Rumunsku společně se Svatou Helenou a také v Tanzánii. 

bottom of page