Bangkok

  • Datum otevření: 21. 1. 2023
  • Poselství: bytí, vědomí, blaženost
  • Patronace: Višna
  • Barva: smaragdově zelená, zlatá
  • Místo: Chrám Wat Arun Templ


Portál světla v Bangkoku je mimořádný svoji silou uzdravovat všechny lidi, kteří se do portálu přenesou. Energie uzdravují jak mysl, tak i fyzické tělo. Zároveň se propojily portály světla v Šanghaji i Bombaji a vytvořily velmi silnou Asijskou bránu světla, která bude pomáhat všem lidem Asie. Portál velmi pomůže navýšit vibrace celému asijskému kontinentu.

Já jsem život. Pohyb v pohybu. Kolo života změna změnu provází ve své cykličnosti.

Stvořitel


Shromažďujeme se kolem chrámu Zář vycházejícího Slunce a hned se připojuje veškeré východní božstvo a všechna zjevení Višna. Hluboce dýcháme a napojujeme se na energie východních náboženství a kultur, na velmi staré moudrosti, na prapřírodu. Vnímáme zcela jiné vibrace, než na jaké jsme zvyklí.

Zvedá se vír, ve kterém je hlavně zlatá, ale také všechny barvy spektra. Světelný sloup se zanořuje hluboko do vesmíru jako kanál pro Stvořitele do Země. Na stěně světelného sloupu září barevné drahokamy a rozsvěcují se texty. Jsou to moudrosti nashromážděné za tisíce a tisíce let a jsou překládány do srozumitelnosti dnešních dnů. Jsou to slova o lásce, míru, štěstí, blaženosti, moudrosti, zrcadlení.

Višnu je tu patronem jako symbol nezanikající blaženosti.

Ze semen ze Země každý den a každý rok povstává nový život, věčný život, obživa, radost a vycházející Slunce dává životodárnou energii každé rostlině, každému tvoru a každému srdci.

Smaragdově zelená vzlíná k nebi, kde přechází ve sluneční zlatou.

V tomto portále se cítíme propojeni se záměrem Stvořitele zřít sám sebe v obrazu člověka, ve zmnožení možností, jak sám sebe uvidět a realizovat.

„Jsem tu, celý ponořen ve všem, tedy i v tobě. Nemohu se nikdy ztratit.“

Portál v Bangkoku se propojuje s portály v Šanghaji a v Bombaji a brána světla mezi nimi tvoří spásonosný deštník pro celou Asii.