Bombaj

  • Datum otevření: 14. 1. 2023
  • Poselství: Šťastny ať jsou všechny bytosti
  • Patronace: Ganéša
  • Barva: růženínová, fialová, zlatá
  • Místo: Vipassana Padoga


Portál světla v Indii je mimořádně důležitý pro celý národ. Ve spojení s portálem v Šanghaji tvoří sílu a lásku, kterou potřebuje celá Asie. Je to začátek vibrací Asijského kontinentu. Další portály se budou připojovat a zásobovat tuto energii lásky. Patron portálu v Bombaji Ganéša všem svým věrným žehná a pomáhá svoji energii lásky a vzájemné úcty pro všechny lidi. Stvořitel

Nastalo nové období. Už mě nemusíte uctívat a být v chrámě. Jděte domů a v lásce žijte se svou rodinou. Energii, kterou jsem dostával vracím zpět pro dobro Země a všech lidí. Ganéša


Sebe sama sjednocení

v tom čase
boží přítomnosti
v tom místě
uprostřed tvé hrudní kosti
široký prostor rozpíná se
sjednoť své bytí
v tomto čase

uprostřed tebe
trojí sjednocení
rovina času
v jednen bod se mění

sebe sama sjednocení

z bodu toho
vše tvorbě vstříc vychází
v tom čase děje se
v tom čase daném jen tobě
v tom čase žití své
oddávej tvorbě

sjednoť sebe sama

toť krok je do neznáma
není nik žádný v tomto světě
by kráčel tudy s tebou
po té cestě chodí se
jen ve dvou

v tom čase boží přítomnosti
směle kráčej se mnou ku radosti
neb
cesta jest má věčné blaženosti

Amen


Indie jako kolébka lidstva a v ní září jasným světlem rotující sloup nad pagodou Vipassana v Bombaji. V tom místě se začíná tvořit talíř jemné růženínové barvy a rozšířuje se nad celou Indií v zářivé zlaté energii. Je tu shromážděno mnoho božstev a uprostřed sedí veliký Budha.

Děje v portálu provází očistné koupele v Ganze, nejdříve se však Ganga čistí. Na pomoc přitéká vodstvo celé Indie a světa – studánky, bystřiny i ledovcové řeky z Himalájí. Posvátné řece se vrací jiskřivost, průzračnost a třpyt. Silný proud dodává energii této pomalé líné řece.

Indie se jeví jako zmenšenina celého světa v obrovském rozpětí mezi bídou a bohatstvím, změtí národů, jazyků a kultur. Je kolébkou různých náboženství, ta se očišťují od nánosů všeho negativního a skrze Indii se čistí i Anglie.

Nad portálem se točí zlatý vír, vzápětí ustává ruch a hluk, příchází ztišení, kontemplace a meditace. Prostor se zabarvuje fialovou.

„Tady mne naleznete. Jsem ve středu vás samotných. Uprostřed hluku a mumraje naleznete ticho a ve svém nitru věčnost. Tam sídlím odedávna a dnes se vám jasně ukazuji. Hledáte zlato očima a hmatem, ale já jsem viditelný jen srdcem. Naplň svou hruď jasným světlem, které pochází ode mne.“

Nad vrcholem pagody levituje Ganéša, symbol věrnosti, síly a inteligence a vysílá lásku a vděčnost.